Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Stichting Buurderij De Wilde Haan

Wie zijn we?

Stichting Buurderij De Wilde Haan is een woon- en dagbestedingscentrum voor mensen met een specifieke zorgvraag dan wel afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroepen zijn jongeren en (jong) volwassenen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.), al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. De Buurderij biedt woonruimte aan 9 mensen en heeft dagbesteding op het gebied van dierverzorging, kleinschalige horeca, houtbewerking en klusactiviteiten. Stichting Buurderij De Wilde Haan ligt aan de rand van de bebouwde kom, in een groene omgeving, aan een rustige weg, met op 500 m afstand een bushalte voor de bus naar Assen.

MISSIE:

Ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen en het aanleren van (sociale) vaardigheden zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot.

VISIE:

Bij Stichting Buurderij De Wilde Haan gaan we uit van de mogelijkheden van mensen. We zijn van mening dat ieder mens zich moet kunnen ontplooien naar zijn of haar mogelijkheden. Het creëren van een passend leefklimaat is ondersteunend aan dat proces.

KERNWAARDEN

die leidend zijn binnen onze stichting:

  • Persoonlijke aandacht: contact maken, zichtbaar zijn en luisteren.
  • Onvoorwaardelijkheid: nadruk op wie men is, niet op wat men doet.
  • Betrouwbaarheid: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

De Buurderij is een initiatief van Anke de Haan. 
 


Het werk

Er worden zowel binnen als buiten verschillende dagbestedings activiteiten aangeboden.
Buitenactiviteiten zijn o.a het verzorgen van de pony’s, kippen, konijnen en cavia’s en varkens.
Ook het onderhouden van de dierverblijven, gebouwen en het erf doen we met elkaar.

Binnen hebben we creatieve activiteiten in de “Wilde Kippen Club”, gaan we samen bakken voor het theehuis en doen we aan houtbewerking.
In het theehuis kan meegeholpen worden met het bedienen van de klanten.


Kwaliteit

Orthopedagoog

Sinds januari 2016 is bij Stichting Buurderij De Wilde Haan een orthopedagoog werkzaam ter ondersteuning van het begeleidingsteam. De orthopedagoog wordt o.a. geraadpleegd bij het opstellen van de zorgplannen en bij de intake van eventueel nieuwe bewoners en dagbesteders.

HKZ-certificering

Stichting Buurderij de Wilde Haan wil dat haar zorg- en dienstverlening voldoet aan maatschappelijke eisen. Zij heeft zich daartoe laten toetsen op basis van de eisen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Stichting Buurderij de Wilde Haan is gecertificeerd conform het HKZ Certificatieschema kleine organisaties.
1 september 2014 heeft Stichting Buurderij de Wilde Haan het HKZ-certificaat officieel in ontvangst genomen.

Kwaliteit laat je zien

Het kwaliteitssyteem van Stichting Buurderij de Wilde Haan voldoet ook aan de norm van de Federatie Landbouw en Zorg. Hiermee is de eerste stap gezet naar het behalen van het branche keurmerk: 'Kwaliteit laat je zien'.


Jaar van opening

Wij zijn in 2011 als zorgboerderij gestart.