Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Activiteitenplek de Heerevelden

Wie zijn we?

Activiteitenplek de Heerevelden is een kleinschalige zorgonderneming in het buitengebied van het dorpje Handel, gemeente Gemert-Bakel. 

Bij de Heerevelden kiezen wij als samenlevingsvorm het gezin. We willen deelnemers de kans bieden om onder normale omstandigheden (het gezin) te functioneren. Het gezin biedt warmte en continuïteit en geeft een gevoel van saamhorigheid. We maken geen onderscheid in leeftijd, achtergrond en afkomst en we richten ons niet op één bepaalde doelgroep. Voor een goede en plezierige samenwerking moet er om te beginnen een wederzijdse ‘klik’ zijn. Iedereen maakt deel uit van het gezin en iedereen heeft zijn of haar verantwoordelijkheden.


Het werk

Wij werken ErvaringsGericht waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan.

Het streefdoel van ervaringsgericht werken is emancipatie. Onder emancipatie wordt verstaan: weten wie je bent en wat je wilt, om kunnen gaan met je mogelijkheden en je beperkingen, verantwoordelijkheid durven nemen en willen gaan voor het leven.

Aanbod / activiteiten

  • Activiteiten gericht op genieten en beleven
  • Activiteiten gericht op (werk)structuur, dagindeling
  • Activiteiten gericht op een persoonlijk leerdoel of gericht op gedragsverandering

Voorzieningen

  • De werkplaats voor houtbewerken en techniek.
  • Het atelier voor verschillende vormen van creatieve expressie.
  • Buitenwerkzaamheden in de (groente) tuin en op en rond het erf
  • Verzorgen van de dieren

Jaar van opening

Wij zijn in 2015 als zorgboerderij gestart.