Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Helenahoeve

Wie zijn we?

De Helenahoeve, opgericht in 2007, heeft zich in de loop der jaren van een “ zorgboerderij gericht op dagbesteding” gespecialiseerd naar een kleinschalige voorziening voor jeugdhulp met verblijf welke zich richt op de begeleiding en ondersteuning van jongeren vanaf +/- 12 jaar (en hun ouders / achterban), die problemen in hun ontwikkeling ervaren. Problemen die kunnen zijn ontstaan als gevolg van persoonlijke omstandigheden en/of persoonlijkheidsproblematiek.
Dagbesteding (omgaan met en verzorgen van paarden) vormt een integraal onderdeel van ons aanbod


Het werk

Gerichte aandachtsgebieden in onze begeleiding zijn:

  • Het sociale netwerk van de jongere
  • School/werk
  • Vrijetijds-besteding
  • Het bieden van een warme en veilige plek staat bij ons voorop !

De problematiek is steeds slechts de aanleiding voor onze begeleiding. In de dagelijkse praktijk richten we ons juist op de mogelijkheden die elke jongere, en elk systeem, kent.

We werken gezamenlijk aan het uitbouwen van die mogelijkheden en vaardigheden. Het leren omgaan met de problemen en/of persoonlijke moeilijkheden/beperkingen is daarbij ondersteunend.

De Helenahoeve heeft uitgebreide mogelijkheden om haar begeleiding vorm te geven:

  • langdurig verblijf (24 uurs zorg)
  • kamertraining (24 uurs zorg)
  • begeleid kamerbewoning
  • ambulante begeleiding in de thuissituatie
  • kortdurende crisisopvang (24-uurs zorg)

Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.