De Paerdsbloom

Wie zijn we?

De Paersdbloom' is gelegen  aan de rand van het buitengebied van Nuth, met een tijdelijke dependance in en bij een voormalige basisschool in het aangrenzende gehucht Tervoorst.

Myra Limpens is in 2005 een zorgtak op de boerderij van haar vader en zus gestart. Anno 2015 woont zij samen met haar vriend Michel en tweelingdochtertjes Lissy en Robyn, schuin tegenover de boerderij waar zij opgroeide en 10 jaar kinderen met een hulpvraag begeleidde. Myra groeide samen met haar zus op als boerendochter op het platteland tussen ons rund - en kleinvee en later onze paarden.In 2005 werd zij benaderd door ouders van kinderen met een hulpvraag, met de vraag of zij hun kinderen wilde begeleiden op de boerderij van haar vader. Sinds die dag kwamen er wekelijks kinderen spelen en leren op de boerderij in Nuth. Myra is SPW-4 gediplomeerd en heeft voorheen als woonbegeleider binnen de Koraalgroep gewerkt. Samen met een team van professionele begeleiders, vrijwilligers en stagiaires begeleid zij tegenwoordig groepjes van 2 -6 kinderen per dagdeel, tijdens uiteenlopende activiteiten, met paarden-en dierverzorging als middelpunt. Zus Ilse woont tegenwoordig op de boerderij en exploiteert samen met vader Lei Limpens een natuurlijke paardenhouderij genaamd ďOp de BrantĒ. Zij verzorgen de paarden van andere mensen, die een stal en weidegang huren op de boerderij.

De jeugdige cliŽnten verzorgen de zorgpaarden op de boerderij en onze natuurweide en het kleinvee bij Myra en Michel thuis en bij hun weide.

De zorgboerderij is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Op donderdag en vrijdag  wordt er individuele begeleiding geboden  of 1 op 2 begeleiding.

 we zijn een heel kleinschalig initiatief. Wanneer wij geen plek meer hebben, verwijzen wij door naar een collega zorgboerderij of collega zorginstelling.

Na 12 jaar begeleiding geboden te hebben aan kinderen en jongeren met een indicatie, heeft Myra Limpens besloten om per 31-12-2017 te stoppen als professionele zorgaanbieder. Vanaf 1-1-2017, zal  en kan zij geen begeleiding meer bieden aan cliŽnten met een ZIN indicatie.

Zij zal wel de begeleiding voortzetten van enkele cliŽnten met een PGB indicatie.


Het werk

Iedere woensdag en - vrijdagmiddag en zaterdag helpen 2-6 kinderen met een hulpvraag mee met het verzorgen van de boerderijdieren: paarden, pony's, scharrelkippen, ganzen, ons hobby varken,konijnen,hamsters, honden en katten

De kinderen die onze boerderij bezoeken hebben een stoornis in het autistisch spectrum (b.v. PDD-nos of Asperger), AD(h)D, een hechtingsproblematiek, of ontwikkelings acherstand.

 

Op de boerderij leren deze kinderen spelenderwijs omgaan met de dieren en de natuur en elkaar.

Er zijn altijd  klusjes en karweitjes waarbij de kinderen kunnen meehelpen.

Zoals het verzorgen van de dieren. Maar  ze helpen ook mee bij seizoensgebonden karwijtjes als; fruit plukken.

Onze pony's , paarden en honden spelen een belangrijke rol voor deze kinderen, en zijn zeer kindvriendelijk.

Regelmatig maken we ponyritjes in de rijbak of in de velden.

Overige activiteiten zijn:

 • koken en bakken
 • knutselen en kunst
 • tuinieren voor kinderen
 • binnen en buiten spel
 • vrij spelen onder toezicht

wat bieden wij

De Paerdsbloom biedt kinderen met  autisme en andere psychiatrische - en ontwikkelingsstoornissen de ruimte om zich uit te leven of uit te rusten , terwijl hun ouders, broertjes en zusjes even ontlast worden.

Als begeleider van deze kinderen streef ik ernaar om in kleine groepjes te werken, zodat ieder kind vťťl individuele aandacht krijgt.

Ik kijk naar de mogelijkheden van een kind en zoek samen met ouders en andere zorgverleners naar oplossingen voor probleemgedrag.

In overleg wordt gewerkt met individuele begeleidingsplannen en leerdoelen.

Doelen van de begeleiding zijn:

 • het bieden van een prettige, vertrouwde, opvangplek / dagbestedingsplek voor kinderen en volwassenen  met een hulpvraag 
 • kleinschaligheid; zodat er aandacht mogelijk is voor de  individuele hulpvraag van ieder kind/ volwassen deelnemer
 • aandacht voor het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden (niet van zelfsprekend voor kinderen met autisme)
 • het ontlasten van het gezin/ mantelzorgers
 • een duidelijk en gevuld activiteitenprogramma bieden.
 • activiteiten die bijdragen aan een betere lichamelijke conditie.
 • veel samen spelen met  kinderen van gelijk niveau in de buitenlucht.
 •  samenzijn met andere deelnemers en contact en vriendschappen bevorderen.
 •  mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle en uitdagende dagbesteding bieden.
 • onze dieren  zijn: vriendjes, speelkammeraadjes, leermiddel, activiteit.
 • Rust, structuur, sfeer, plezier, en meedoen, zijn onze bouwstenen voor een geslaagde dagbesteding 

Jaar van opening

Wij zijn in 2005 als zorgboerderij gestart.