De Zorgdragerij

Wie zijn we?

Mijn naam is Maarten Ruesink, geboren in de Achterhoek in 1971. Ik ben eigenaar van De Zorgdragerij.

Gedurende 25 jaar werkte ik als verpleegkundige en verloskundige. Altijd probeerde ik uit te gaan van de eigen kracht van mensen, zonder mijn ogen te sluiten voor de medische kant van de situatie: met respect voor mens en natuur.

De kiem voor het starten van De Zorgdragerij werd gelegd tijdens mijn werk op een zorgboerderij in de Toscane. Biologisch boeren op een bedrijf middenin de natuur. Begeleiding van mensen en authentieke landbouw gingen hier samen. De structuur, lichaamsbeleving en sociale omgang die ik daar heb ervaren, zijn nu de belangrijkste pijlers op mijn eigen zorgboerderij. Door zorg aan te bieden in de natuur kun je mensen zien groeien, een werkplek buiten het reguliere zorgcircuit werkt stimulerend. Het accent ligt op de mogelijkheden, niet op de beperkingen. En altijd met het ritme van de natuur als leidraad.
De essentie van zorg is het geven van een basis, van vertrouwen en respect. Dat is de zorg die ik bied, met het vertrouwen dat iedereen kan groeien en bloeien in de natuur.De Zorgdragerij is een zelfstandige onderneming met een maatschappelijke missie: impact first! Die missie realiseren we door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te integreren in de samenleving door middel van werk. We doen dit op een ondernemende manier: we gaan de boer op om onze doelen en die van anderen te verwezenlijken. Rechtvaardigheid, sociale verbindingen en duurzaamheid zijn daarbij vanzelfsprekend.

De Zorgdragerij is een zusteronderneming van Zorgboerderij Slangenburg.


Het werk

De Zorgdragerij biedt dagbestedingsprojecten. Echt werk, aangepast aan het talent en tempo van de deelnemer. Samen stellen we gaandeweg leerdoelen op, die we in het proces evalueren en bijstellen. Werken op de schapenboerderij en in de natuur draagt bij aan het vergroten van de eigenwaarde van deelnemers. Bij De Zorgdragerij gaat het om ieders persoonlijke ontwikkeling. Het werk is het middel dat houvast biedt en richting geeft.

De projecten zijn gebaseerd op twee pijlers:

De Groene Pijler (Natuur en Samenleving) richt zich vooral op het gebied in en rond Roermond. In deze gebieden werken wij aan natuurherstel en behoud. Schapen vormen de spil van deze werkzaamheden. De Zorgdragerij draagt een steentje bij door de kuddes schapen die het terrein begrazen het hele jaar door te verzorgen in samenwerking met Landschapsbeheer 't Mögkebrook. Daarnaast zorgen wij voor groenonderhoud op eigen terrein en cultuurlandschap en natuurgebieden in Midden-Limburg. Het werk bestaat onder andere uit het voeren en verzorgen van de schapen, het aanplanten van groen, hout hakken, gras maaien en snoeien van hagen. Bovendien zijn wij sinds 2016 bezig met het in eigen beheer opzetten van een VriendenTuin voor productie van groenten en fruit voor de Voedselbank Midden Limburg. 

De Blauwe Pijler (Milieu en Duurzaamheid) richt zich op het schoonhouden van de gebieden waar wij werken. In de toekomst breidt De Zorgdragerij deze werkzaamheden uit naar de Maasplassen, waar onze boot met bemanning (deelnemers en begeleiding) plastic en zwerfvuil uit het water vist. Ook verwijderen we troep uit de branding of van de oevers, vuil dat zich anders verzamelt via de grote rivieren in de zee en een ecologische ramp veroorzaakt: plastic soup.

Al onze projecten worden zo gekozen dat het verzette werk ten gunste komt van één of beide pijlers.


Kwaliteit

Wij zijn in 2015 gestart met De Zorgdragerij. Op dit moment zijn wij bezig om ons Kwaliteitskeurmerk 'Kwaliteit laat je zien' te behalen. Vanzelfsprekend werken wij nu al volgens de standaarden die hierin gesteld worden. Naar verwachting is de procedure eind dit jaar afgerond.


Jaar van opening

Wij zijn in 2015 als zorgboerderij gestart.