De Boterhoek

Wie zijn we?

In Nieuweroord, vlakbij Hoogeveen, hebben wij een (hobby) boerderij, met te
bewerken grond en dieren die verzorgd moeten worden. De begeleiding bij dagbesteding op de locatie De Boterhoek valt onder het kwaliteitskeurmerk. We hebben appartementjes in en bij de boerderij gebouwd.  

Wij bieden dagbesteding en woonbegeleiding. Daarnaast organiseren we van allerlei activiteiten in de vrije tijd. Dat zijn meestal culturele of sportieve activiteiten (b.v. voetval, volleybal, dansen, elffantasy fair, optreden van ons popkoor). Ook gaan we soms met de jongeren boven de 16 jaar een
avond darten, of naar een optreden van b.v. Jannes. Het werk: dat kan zijn
stallen mesten, schuilhok timmeren, weide repareren, dieren voeren, werken
in de keuken, enz. Afhankelijk van ieders mogelijkheden en wensen. De logees
kunnen daar een zakcentje mee verdienen, afhankelijk van inzet.
Dieren: kippen, eenden, mini pony's, mini schaapjes, geitjes, konijnen, poes, hangbuikzwijn, een Fries paard, Haflinger,  en een B pony.

Huisregels in het kort:
Ieder toont respect voor de ander. Ieder helpt mee met corvee. Op het terrein van de zorgboerderij worden geen verslavende middelen gebruikt. Niet binnen roken en niet in de schuren roken.

Doelgroep:
Niet een specifieke doelgroep. De 'klik' is belangrijk, en of iemand past
bij ons. We hebben kennis, ervaring en plezier in en begrip voor: jongeren
vanaf ca. 13 jaar met ADHD, autisme, Downsyndroom, PDD NOS. We zijn iets
minder gericht op mensen met een lichamelijke beperking, alhoewel dat geen
probleem hoeft te zijn. Ook logeren er af en toe volwassenen bij ons,
bijvoorbeeld mensen die met ondersteuning van familie begeleid zelfstandig
wonen, maar die af en toe wel eens weg willen (en de familie even de handen
vrij). We hebben inmiddels ook enige ervaring in psychiatrische
problematiek. We hebben ervaring in de omgang met mensen die moeilijk kunnen
praten (in b.v. 'totale communicatie')

Begeleiding: 
Jeannet Scholten leidt de organisatie en is opgeleid voor dit werk.
Begeleiders zijn ervaren (groeps) werkers en opgeleid voor het begeleiden . In de begeleiding zijn betrokkenheid
en respect belangrijke issues, maar ook grenzen aangeven, consequent gedrag en mensen aan laten lopen tegen de consequenties van gedrag, en inlevingsvermogen. We sluiten aan bij de mogelijkheden van mensen en proberen niet te veel te 'zorgen'.

Financien:
We worden doorgaans betaald vanuit het PGB. Ook is ZIN mogelijk en financiering via de WMO.


Het werk

Wij zoeken werk dat past bij de mensen die op onze boerderij willen werken. Dat betekent dat we ons werk kunnen uitbreiden met andere activiteiten. Ieder doet werk dat bij hem/haar past en op het niveau dat hij/zij aankan.

 

De werkzaamheden die nu kunnen worden uitgevoerd zijn:

- onderhoud van land en omheining

- voeren en verzorgen van de dieren en hun hokken

- voeren en verzorgen van de paarden

- onderhoud en aanleg van moestuin

- brandhout zagen

- huishoudelijk werk

- koken/bakken

- tuin onderhoud

- helpen bij de verbouwing

- spaken en vlechten van fietswielen

- montage werk

- ouderhoud boten

 


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.