Dekkersnest

Wie zijn we?

Dekkersnest is opgericht door familie Dekkers. Familie Dekkers is in 2006 gestart met het aanbieden van zowel logeeropvang als dagbesteding op hun woonboerderij in Muntendam. Zo is de naam Dekkersnest ontstaan, een warm nest voor iedereen. Dekkersnest is tot op de dag van vandaag nog een echt familiebedrijf. In het jaar 2014 heeft Dekkersnest haar eerste woonvorm kunnen realiseren in Veendam, genaamd Dekkersnest Pietersneeuwplein. Op loopafstand van het Pietersneeuwplein heeft men Dekkersnest Wonen geopend aan het Beneden Oosterdiep te Veendam.

In 2016 heeft Dekkersnest een Stichting opgericht (Stichting De Bank te Veendam) en in 2017 gaat men starten met nog woonlocatie op een uitzonderlijke locatie in de Blauwestad. Begin 2017 kent Dekkersnest een centraal hoofdkantoor te Veendam. Halverwege 2017 is de verwachting dat Dekkersnest in Veendam gaat uitbreiden met begeleid en beschermd wonen op een locatie tussen beide woonvormen in.

Doordat de organisatie met de jaren groter is geworden zijn er nu meer medewerkers in dienst om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen. Dekkersnest kent een professioneel enthousiast team die allemaal het Dekkersnest DNA hebben. 


Het werk

Onze zorg- en logeerboerderij biedt een kleinschalige logeeropvang aan en dagbestedingsactiviteiten. Huiselijkheid en gezelligheid is bij Dekkersnest heel belangrijk. 

Er wordt gekeken naar het individu en wat hij of zij aan vaardigheden bezit. Dit willen we vergroten. De begeleiding is vooral gericht op de sociale redzaamheid, omgaan met leeftijdsgenoten, ontspanning en zinvol bezig te zijn om zo spelende wijs nieuwe vaardigheden te leren. Er wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan. Wij werken met elkaar, wij leren van elkaar en wij zorgen voor elkaar.

Op de zorgboerderij worden dagbestedingsactiviteiten uitgevoerd en de boerderij faciliteert deels in de werk- en leertrajecten. Zoals dierverzorging, te verstaan paardenverzorging en verzorging kleine dieren. Tuinonderhoud zal hier ook deels plaatsvinden. Er wordt ook gewerkt aan het realiseren van een practicumruimte zodat mobiliteitstechniek straks op locatie aangeboden kan worden. 


Visie en missie

Dekkersnest kent verschillende locaties. Naast de zorgboerderij heeft Dekkersnest inmiddels twee woonlocaties in Veendam. De derde locatie is in de Blauwestad. Het zijn bijzondere panden waar een warm en huiselijk nest geboden wordt. 

Visie

Dekkersnest staat voor een warm en huiselijk nest waar iedereen zichzelf mag zijn. Er is een grote betrokkenheid en iedereen wordt gezien. Er wordt actief invulling gegeven aan ons motto ĎSamen zijn we sterkí. Dit betekent dat iedereen welkom is en dat iedereen gelijkwaardig is. Dit betekent dat niet iedereen gelijk is, er wordt niet alleen veel aandacht besteed aan de groep maar ook het individu. Dekkersnest richt zich op het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek zoals een stoornis in het ASS of AD(H)D. In sommige gevallen wordt er een uitzondering gemaakt waardoor er een plaatsing kan zijn dat er geen sprake is van een beperking maar alleen van een psychiatrisch stoornis. Dit betekent dat Dekkersnest een vrij brede doelgroep kent, de groepssamenstelling is echter bepalend voor het aannamebeleid. Wij willen graag dat iedereen zich thuis voelt, ongeacht of men alleen komt logeren, bij ons woont of dagbesteding volgt.

Er worden verschillende activiteiten en trajecten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Aspecten die daarbij aan bod komen kunnen variŽren. Hierbij werken wij samen met verschillende instanties.

Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding.

Om dit waar te maken wordt er gewerkt met een enthousiast team van professionele medewerkers die het ĎDNA Dekkersnestí hebben.

Missie

Onze missie is om met onderstaande uitgangspunten onze visie te realiseren:

- Blijvend voorzien in de hulp- en zorgvraag;

- Bevorderen en behoud van zelfredzaamheid;

- Het behalen van maximale cliŽnttevredenheid;

- Continuering van de zorg te kunnen waarborgen;

- Het leveren van verantwoorde zorg;

- EfficiŽnte bedrijfsvoering;

- Het leveren van zorg op maat.

Vooral het werken volgens 'Welzijn Nieuwe Stijl' is hierbij van belang, hiervoor verwijzen wij ook naar de acht bakens.

Contra-indicaties

Dekkersnest werkt ook met de contra-indicaties. Is er sprake van een contra-indicatie dan kunnen wij waarschijnlijk niet de juiste zorg leveren. Bent u al bij ons aangemeld en blijkt achteraf dat er sprake is van een contra-indicatie, dan zullen we een passend traject aanbieden. Het kan dan zijn dat dit dan buiten Dekkersnest is.

- Ernstige onrust en bewegingsdrang;

- Ernstige verbale en non-verbale agressie;

- Zeer intensieve lichamelijke zorgvraag;

- Ernstige psychiatrische problematiek;

- Verslavingsproblematiek;

- Seksueel overschrijdend gedrag;

- BOPZ verklaring (Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuis);

CliŽnt vormt een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.