Ecologische Zorgboerderij 'De Mikkelhorst'

Wie zijn we?

De Mikkelhorst is een Ecologische Zorgboerderij, waar mensen met een beperking of een specifieke hulpvraag in een veilige omgeving samenwerken. Op het terrein zijn speelvoorzieningen, een kinderboerderij, een tuin met kassen, een winkel, een keuken met theeschenkerij, een zaaltje voor verhuur, een houtkloverij en een biomassa-installatie. Onze locatie biedt niet alleen dagbesteding. Er komen eveneens graag mensen uit Haren en omstreken om te recreŽren of voor de aankoop van kloofhout, bloemen of voedingsmiddelen. Sinds kort is er, naast een buiten BSO een schooltuin gerealiseerd op het terrein.

Op De Mikkelhorst werken mensen vanaf 18 jaar met

- een verstandelijke beperking

- met een psychische of psychiaterische hulpvraag

- een lichamelijke beperking

- een zintuigelijke beperking

- niet-aangeboren hersenletsel

De Mikkelhorst biedt onder professionele begeleiding  werk als dagbesteding aan. De begeleiding is gericht op bevordering van zelfredzaamheid en de ontwikkeling van de specifieke mogelijkheden van de deelnemer.

Voor iedere cliŽnt is er een vaste contactpersoon op de boerderij en door de diversiteit aan activiteiten is er voor de deelnemer een brede keuze mogelijk als het gaat om te verrichten werkzaamheden.

Er is een groot aantal vrijwilligers actief op De Mikkelhorst.


Het werk

Er is een brede varieteit aan werkzaamheden mogelijk op De Mikkelhorst. Zo kunnen onze deelnemers werken in:

- de tuinderij en de kassen: kweken van groenten, fruit en bloemen, onderhoud van de tuinderij

- de winkel en ontvangstbalie: verkoop producten en ontvangen bezoekers

- de keuken en theeschenkerij: koffie/thee schenken/bedienen van de klanten en zorg voor de eigen kantine en de zaal bij verhuur

- de kinderboerderij: verzorgen en voeren van de dieren, schoonmaken van de hokken

- onderhoud van de boerderij en omgeving: herstelwerkzaamheden, klussen


Een werkplek op De Mikkelhorst?

Deelnemers kunnen op verschillende manieren een werkplek op onze boerderij krijgen.

Mensen met een specifieke hulpvraag kunnen via een zorginstelling bij De Mikkelhorst komen. 

Mensen met een PGB kunnen op basis van een indicatie voor dagbesteding met ondersteunende begeleiding zelf een dagbestedingsplek inkopen.

Vraag voor meer informatie naar Geert Naber, Algemeen Manager.


Jaar van opening

Wij zijn in 2000 als zorgboerderij gestart.