Heidewaard, Zorg en logeerboerderij

Wie zijn we?

Heidewaard is een zorg en logeerboerderij waar passende dagbesteding, dagopvang, logeren ( kort verblijf), ondersteuning en verzorging geboden wordt. Met de boerderij als basis en met de opgedane kennis en ervaring willen we met liefde kansen bieden om te groeien, te herstellen en handvatten geven om opnieuw waarde en inhoud aan het leven te geven.

De boerderij heeft een actieve legpluimveehouderij met verkoop van boerderijproducten waardoor er volop sociale contacten zijn en integratie met het maatschappelijke leven wordt geboden. Leer/werk trajecten zijn mogelijk.

Wij zijn Hendrik en Hennie Simonsz, met onze 5 kinderen en medewerkers wonen en werken we op Heidewaard. Onze wortels liggen zowel in de agrarische als in de zorgsector. Hendrik is boer met liefde voor de dieren en de ruimte op het platteland. Hennie is haar hart gevolgd en heeft enkele jaren in het ziekenhuis en in de thuiszorg gewerkt als verpleegkundige en zorgcoördinator. Met de verhuizing naar de boerderij in Waardenburg werkten we enkele jaren samen op het bedrijf met legkippen en eenden.

Door ruimte in ons hart en huis werd daar het zorgen voor anderen, vanuit de boerderij, aan toegevoegd.

Door stormen heen hebben we zelf ervaren wat (onvoorwaardelijke) liefde bewerkt.

We willen dit graag, met alles wat ons is toevertrouwd, delen en investeren graag in mensen.

Omdat iedereen waardevol is!

                                                           


Het werk

Heidewaard is een zelfstandige pluimveehouderij en zorgboerderij met verkoop van boerderijproducten.

Dat biedt vele verschillende bezigheden waar we onze deelnemers bij betrekken.

Regelmaat en zinvol bezig zijn is een goede basis om tot ontplooiing te komen.

Er is ruimte om, in overleg, zelf werkzaamheden te plannen en uit te voeren.

De verschillend mogelijkheden zijn o.a.:

 • het verzorgen van de kippen
 • het verzamelen en verwerken van de eieren
 • het verzorgen van schapen, geiten en pony's
 • werken in de (moes) tuin en kas 
 • verzorgen van de houtwallen en het land
 • hout kloven en klaar maken voor verbranding,
 • helpen in de winkel (bevoorrading) en het bedienen van de klanten.
 • verzorgen van verschillende kleine huisdieren.
 • diverse mogelijkheden van onderhoud van machines en verblijfsruimten.
 • verzorging etalage, winkel en werk ruimten

Verschillende creatieve activiteiten:

 • vogelhuisjes, gereedschap- en appelkistjes timmeren
 • (helpen met) koken ( maaltijd bereiden) en bakken
 • naaien, borduren, haken, weven en breien
 • glas graveren en hout branden
 • kerststukjes en andere bloem, tak of fruit stukjes maken
 • van verschillende onderdelen 1 skelter maken.
 • diverse konijnen, cavia en hamsterhokken en rennen maken.
 • sport en spel als snookeren, tafelvoetbal/tennis.

En verder ...

Wie we zijn en wat we doen is gebaseerd op ons geloof in God, Die zonder voorwaarden van ons houdt. Het is de grond van ons bestaan en de basis waaruit we leven. Onze woorden en daden spiegelen we aan Zijn woord.

Zorg en activiteiten worden aangeboden en begeleid aan de hand van een individueel opgesteld zorgplan, in samenwerking en overleg met o.a. huisarts, casemanager, maatschappelijk werker of andere hulpverleners, passend bij de vraag, mogelijkheden en interesse van de deelnemers. 

Heidewaard is gekwalificeerd als Jeugdzorgboerderij in samenwerking met Pactum jeugd - en opvoedhulp.

De boerderij heeft legkippen, schapen, geiten, varkens, pony's, een paard, een ezel en verschillende kleine dieren. Het is landelijk gelegen midden in een agrarisch gebied aan de rand van het dorp Waardenburg.

Er zijn ook vele sport en spel mogelijkheden, zowel binnen als buiten. Je kunt er heerlijk een hut timmeren in de houtwallen of een vlot bouwen en gaan varen op de Heidewetering, net achter de boerderij. Soms maken we, bij geschikte weersomstandigheden, een ritje met de huifkar. Binnen zijn er diverse speltafels waaronder een snookertafel.


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.