Leerwerk Centrum / zorgkwekerij de Sleutelbloem

Wie zijn we?

Wij zijn Addie en Evalien Muilwijk en samen met een team van 8 collegÓ`s begeleiden we de mensen binnen onze bedrijven van de Sleutelbloem.

De bedrijven binnen de Sleutelbloem zijn: Houtwerkplaats, Hoveniersbedrijf, Techniek -laswerkplaatsen de keuken en de creatieve ruimte waar we o.a. werken voor de web-winkel.

On Leer-werk centrum ligt rustig en een beetje achteraf gelegen in de Tuindersbuurt nabij Woerden.

Planten en Psychiatrie zijn bij ons samengegaan en we bieden al meer dan 10 jaar jaar zorg aan mensen met voornamelijk een psychiatrische achtergrond,

maar ook aan ouderen en jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ( denk aan bijv.  ex-verslaafden/gedetineerden)

Ons hoveniersbedrijf en de houtwerkplaats bieden stage plaatsen en leerwerktrajecten.

De Sleutelbloem biedt:


* Dagbesteding-zorgkwekerij

* meewerken in ons hoveniersbedrijf

* werken in de hout werkplaats

* werken in de techniekwerkplaats

* werken in professionele keuken

en de opleidingen:

Hoveniersopleiding (niv.1,2en3)

Dierenverzorging   (niv.1en2)

Er komen ook steeds meer jongeren die nog wel leerplichtig zijn maar niet naar school kunnen, zij kunnen i.o met school hun opleiding hier aangepast vervolgen, bijvoorbeeld MBO.

Intern: certificaten voor o.a. de keuken 

examen op ons bedrijf !

Op de Sleutelbloem zijn: bijzondere dieren,planten en mensen!
Kijk eens op website:www.de-sleutelbloem.nl


Het werk

De mogelijkheden van de deelnemers zijn steeds het uitgangspunt van de activiteiten die er gedaan worden.
Doordat er veel verschillende werksoorten zijn kunnen we goed aansluiten bij de (zorg)vraag.

Het werk (binnen & buiten) bestaat o.a. uit :

* planten verzorging
* technische klussen / lastechniek / houtbewerking
* onderhoud kwekerij
* aanleg- en onderhoud van tuinen
* verzorging dierenverblijven.
* verzorging groentetuin

Voor de leerwerk trajecten geldt ook

stage lopen in het hoveniersbedrijf:

oa:  tuin aanleg  en tuinonderhoud, bij klanten in de tuin werken.

Kijk voor meer info op onze mooie site!


Missie:

Wij gaan er vanuit dat iedereen z`n eigen (creatieve) mogelijkheden en kwaliteiten heeft.

Bij de mensen die hier komen werken zijn die vaak ondergesneeuwd of niet ontwikkeld.

We willen dit samen met hen weer leren zien en laten beleven zodat zij uiteindelijk zelf de draad van hun leven weer op kunnen pakken en zelfstandiger kunnen worden in de maatschappij.

Hiervoor zetten we planten, beesten en andere creatieve activiteiten in.

  

kernwoorden zijn: Persoonlijke aandacht, ruimte,struktuur en rust, werken in eigen tempo!

Doelen Voor de dagbesteding:

Perspectief  bieden, eigen (on)mogelijkheden leren kennen en ontwikkelen.

Mensen plezier laten beleven in het werk.

Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen, doorstroming bevorderen naar een vervolgtraject.

Doelen voor de leerwerk trajecten:

Door werkervaring en een opleiding en met behulp van coaching toewerken naar een betaalde baan op de arbeidsmarkt.

In een leerwerktraject wordt middels een opleiding toegewerkt naar een betaalde baan.

Een doel hebben geeft voldoening en zin aan het leven.

Wij stimuleren o.a.zelfredzaamheid en bieden hulp & ondersteuning en struktuur waar het nodig is.

Bijbelse normen en waarden zijn ons uitganspunt.


Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.