Samen Thuis

Wie zijn we?

Bart van der Zwan
Mijn naam is Bart van der Zwan, ik ben geboren op 15 juni 1957 en getrouwd met Marja van de Zwan. Ik ben vader van vier kinderen die inmiddels volwassen zijn. Ik ben 26 jaar werkzaam geweest als buschauffeur.  Sinds oktober 2012 heb ik mijn baan als buschauffeur opgegeven om me volledig in te zetten op Samen Thuis. Ik houdt me voornamelijk bezig met het onderhoud van de boerderij, zowel binnen als buiten. Dit doe ik graag met jongeren en volwassenen die niet meekomen in het onderwijs of op de reguliere arbeidsmarkt. Ik vind het een uitdaging om in hen te leren ontdekken waar hun kwaliteiten liggen, om deze vervolgens in te zetten bij de werkzaamheden op de boerderij.


Marja van der Zwan

Mijn naam is Marja van der Zwan, ik ben geboren op 10 April 1961. Ik ben 15 jaar fulltime moeder geweest. Toen onze jongste zoon naar school ging heb ik een opleiding gevolgd tot hondentrimster. Ik wilde naast mijn gezin graag aan huis werken en ben zo in 1997 mijn eigen honden trimsalon begonnen.

Uit interesse heb ik een opleiding Bach-bloesem therapie en een cursus psycho- en gedragstherapie gevolgd. Sinds de komst van de eerste pleegkinderen in 2007 ben ik me meer gaan verdiepen in de pleegzorg en ben tot de conclusie gekomen dat er heel veel behoefte is aan pleeggezinnen die meerdere kinderen uit een gezin kunnen opvangen zodat broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven in een voor hun toch al zo moeilijke situatie. Ik vind het belangrijk de kinderen een thuis te geven waar ze zich veilig en geborgen kunnen voelen zodat de kinderen kunnen worden wie ze willen zijn.

Ik ben net zo als vroeger altijd thuis voor de kinderen. Dit is ook wat wij belangrijk vinden en waar onze kracht ligt ‘een vast aanspreekpunt voor de kinderen’.


Hanneke van der Zwan
Mijn naam is Hanneke van der Zwande dochter van Bart en Marja. Ik ben geboren op 23 augustus 1981. Sinds het behalen van mijn diploma Sociaal Pedagogisch Werker in 2002 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Ik heb hier verschillende ervaringen opgedaan door het werken op verschillende groepen met diverse zorgvragen. Ik ben onder andere autistisch geschoold waar totale communicatie van groot belang is. Hier valt de (weerklank) gebarentaal, het gebruik van pictogrammen/foto’s  en anderen communicatiemiddelen onder. Daarnaast ben ik geschoold in het omgaan met agressie, seksualiteit, heb ik ervaring in het opstellen van zorg en werkplannen en het onderhouden van contacten met ouders en andere hulpverlenende organisaties. Om mijn mogelijkheden binnen de hulpverlening heb ik de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de hogeschool Stenden in Leeuwarden gedaan.

Mijn werk en opleidingservaring zet ik binnen Samen Thuis in om een zo groot mogelijk hulpaanbod te bieden. Dit stelt ons in staat om naast opvang extra begeleiding te bieden aan de kinderen die dit nodig hebben. Ik heb mijn plek thuis altijd als prettig ervaren en gun dit ieder ander kind.


Het werk

Wonen
Samen Thuis biedt zes perspectief biedende woonplekken aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar oud. Perspectief biedend houdt in dat het kind langdurig verblijft in het gezin waarbij het kind de mogelijkheid heeft zich te ontwikkeling passende aan zijn of haar mogelijkheden.

Logeren
Naast wonen hebben wij vier logeerplekken voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar oud. Het kind kan dan in het weekend en of in de vakantie komen logeren en genieten van alle activiteiten in en om de boerderij. 

Helaas hebben wij geen mogelijkheid opvang te bieden aan kinderen met een lichamelijke beperking wanneer dit een grote rol speelt in de mobiliteit van het kind.

Dagopvang
Het is heel goed mogelijk dat een kind enkele uren per dag opvang nodig heeft. Denk hierbij aan woensdag middag of vrijdag wanneer het schoolgaande kind mogelijk vrij heeft. Of het kind nog te jong is om naar school te gaan maar wel extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft.
Samen Thuis heeft de mogelijkheid deze kinderen een zinvolle dagbesteding te bieden waarbij spel en leren omgaan met elkaar centraal staat. We beschikken over een aantrekkelijke speelruimte in de boerderij waar uitdagend speelmateriaal aanwezig is. Ook om de boerderij is er genoeg ruimte voor vertier en ontwikkeling denkend aan de speeltuin en de kinderboerderij.

Crisis opvang
Er zijn gevallen dat een kind in een noodsituatie op zeer korte termijn opvang nodig heeft. Samen Thuis heeft twee crisisplaatsen waar kinderen tijdelijk gebruik van kunnen maken. Het gezin en het kind kan tot rust komen en de hulpverlening heeft indien noodzakelijk de mogelijkheid te zoeken naar een geschikte vervolg plaatsing voor het kind.

Dagbesteding
De dagbesteding is anders ingericht dan de dagopvang. Hier staat het verrichten van werk centraal. Jongeren en volwassene die (tijdelijk) niet mee komen op de reguliere arbeidsmarkt kunnen hier hun dag zinvol besteden door mee te helpen aan de werkzaamheden in en om de boerderij. Denk hierbij aan het verzorgen van de dieren en het onderhoud van de dierverblijven, de tuin, de moestuin, maar ook het kloven van hout en de onderhoud van de boerderij zijn werkzaamheden die belangrijk zijn om pleeg-zorgboerderij te behouden als veilige woon en werkplek.
Het werk vindt plaats in groepen van maximaal zes personen en wordt begeleidt door twee vasten personen, namelijk Bart en Martijn van der Zwan. Wij zijn van mening dat het voor ieder mens belangrijk is om trots te kunnen zijn op het werk dat je verricht waarbij je gewaardeerd wordt als persoon. Dit zijn dan ook aandachtpunten in de werkvoorziening binnen Samen Thuis.


Aanmelding en Intake

Een aanmelding kan via de mail of telefonisch. Bij een telefonische aanmelding hanteren wij het aanmeldformulier voor het invullen van de eerste persoonsgegevens. Dan volgt er een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek staat de eerste indruk van zowel het kind, diens ouders en Samen Thuis, centraal. De wensen en mogelijkheden worden besproken en bij een positieve indruk van alle betrokkenen wordt er een wenafspraak gemaakt. Het kind  wordt uitgenodigd om kosteloos maximaal één dagdeel mee te draaien op Samen Thuis. Het kind krijgt een indruk van de plek waar hij of zij gebruik van wil maken en Samen Thuis krijgt een indruk van het kind. Na het wenmoment neemt Samen Thuis telefonisch contact op met de ouders/vertegenwoordiger van het kind om te bespreken of we samen verder gaan of de procedure wordt afgebroken. Wanneer er is besloten samen verder te gaan wordt er een intakegesprek gepland. Deze vindt altijd plaats op Samen Thuis. Tijdens het intake gesprek wordt het intakeformulier ingevuld. Naar aanleiding van het intakeformulier worden alle belangrijke gegevens rondom het kind besproken. Tevens wordt de overeenkomst opgesteld.


Jaar van opening

Wij zijn in 2009 als zorgboerderij gestart.