Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Stichting De La Vie

Wie zijn we?

Even voorstellen...

Op 1 maart 2009 zijn wij - Gilly en Kicky Wingelaar - gestart met Zorgbureau De la Vie, puur gericht op een deskundige zorg voor kinderen en jongeren met een beperking. In de jaren daarna zijn wij uitgegroeid tot een deskundig bedrijf. Eind 2013 zijn wij overgegaan naar een stichting en zijn wij ons gaan vestigen op een zorgboerderij.

Visie

Onze visie is, dat èlk mens het recht heeft op zorg, ontwikkeling, steun. Dit creëren wij voor de mensen in onze regio door de mogelijkheden vanuit de zorgfinanciering, maar zeker ook door het faciliteren van maatschappelijke ‘extra’s’ als Speeldagen. In de toekomst zien wij een vullend aanbod voor ons, waarbij wonen, dagbesteding en individuele begeleiding hand in hand gaat met onze maatschappelijke doelstellingen. 

Missie

Ons zorgaanbod richt zich op het voorkomen, behandelen, begeleiden bij of draaglijk maken voor mensen met een beperking en hun directe omgeving. Wij bieden allround, klantgerichte, deskundige zorg via een naadloos op elkaar aansluitend (zorg)aanbod dat overzichtelijk en toegankelijk is. Wij maken en houden onze begeleiding toetsbaar door te werken met een systeem waarin doelmatig werken, evalueren, toetsen en bijstellen op de voorgrond staat. We werken oplossingsgericht met de deelnemers en cliëntsysteem in plaats van alleen te kijken naar de beperkingen.

De la Vie onderscheidt zich door het brede zorgaanbod, de gerichte zorg, het oplossingsgerichte werken en het brede scala aan medewerkers, met ieder hun specialiteiten. Daarnaast onderscheidt De la Vie zich door een aantal maatschappelijke doelstellingen op het gebied van mensen in armoede en eenzame ouderen.

Stichting De la Vie heeft de volgende takken met de volgende doelgroepen:

  • Kinderen, jongvolwassenen en volwassenen van 0-18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis, lichte lichamelijke beperking, AD(h)D, Down-syndroom, vergelijkbare stoornissen en genetische afwijkingen voor groepsopvang/logeren/individuele begeleiding/ouderbegeleiding
  • Kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een beperking voor dagbesteding of individuele begeleiding

Het werk

Dagbesteding

De dagbesteding heeft verschillende activiteiten:

  • werk in de kas
  • werk in de moestuin
  • creatieve activiteiten; gipsen, schilderen, houtbewerking, eenvoudige metaalbewerking
  • onderhoudswerkzaamheden; schuren, schilderen, houtbewerken, vegen, tegelen
  • werkzaamheden dier; mesten, vegen, eieren rapen, borstelen
  • voedselverwerking; voeding klaarmaken voor de droger, verpakken, prijzen, winkel inrichten, bakken/koken, snijden

Begeleiding groep

Op doordeweekse dagen bieden wij groepsactiviteiten aan voor kinderen en jongeren met een beperking. Hierbij ligt de nadruk op leren spelen, delen, contact maken en gedragsregulering. In de vakanties bieden wij elke doordeweekse dag vakantiedagopvang, waarbij elke dag een ander thema heeft.

Logeren

Eénmaal per maand bieden wij tijdelijk verblijf aan voor kinderen en jongeren aan. Op zaterdag hebben we een activiteit; de ene keer op de boerderij, de andere keer daarbuiten. De nadruk ligt op het ontlasten van de thuissituatie, het stimuleren van een gezonde voeding, leren spelen, delen, contact maken en gedragsregulering. In de zomervakantie hebben wij 2 logeerweken op de boerderij.

Individuele begeleiding/ambulante begeleiding

Wij bieden individuele begeleiding aan huis en op school (ZMLK de Kameleon) aan. Doelen variëren per persoon; voorbeelden zijn leren omgaan met veranderingen, leren werken met een dagstructuur en gedragsregulatie.


Jaar van opening

Wij zijn in 2009 als zorgboerderij gestart.