Zorgboerderij De Berkelhof

Wie zijn we?

De Berkelhof is een kleinschalig wooninitiatief en staat voor wonen en werken met ruimte voor individualiteit onder professionele begeleiding.
  

Wij bieden 24-uurs zorg aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking.

Op onze zorgboerderij kunnen zeventien mensen wonen.

Er zijn verschillende mogelijkheden, van een eigen kamer met veel begeleiding tot een eigen appartement en de mogelijkheid om zelf te koken. Er is altijd begeleiding aanwezig – ook ‘s nachts.

Daarnaast zijn er ongeveer 21 dagbestedingsplekken.


Het werk

De Berkelhof biedt ruim twintig dagbestedingsplekken. Onder begeleiding werken de cliënten op de boerderij. Niet het probleem of de beperking staat op de voorgrond, maar juist de mogelijkheden.

Dieren voeren, huishoudelijke taken, creatieve activiteiten.
’s Ochtends beginnen we met een kop koffie of thee. De één is om 8 uur al binnen en de ander komt pas om 9.00 uur. We maken daarover individuele afspraken. Er zijn dieren die gevoerd moeten worden zoals de kippen, ezels, varkens, geiten en de konijnen. Eieren worden uitgehaald, gepoetst en gestempeld. Ook zijn er huishoudelijke taken: koffie en thee zetten, afwassen, wassen en was opvouwen.
We bieden ook steeds meer creatieve activiteiten aan. We hebben hier een prachtige creatieve ruimte voor in de werkplaats.

Zinvol en gezond
Natuurlijk worden onze cliënten begeleid op de boerderij. Negen medewerkers zorgen ervoor dat de dagtaken worden uitgevoerd en er met veel plezier wordt gewerkt. Werken op de boerderij geeft een zinvolle dagbesteding, zorgt voor sociale contacten en is gezond. Samen iets presteren geeft gewoon een lekker gevoel.
 


Wil je wonen op dit unieke plekje?

De Berkelhof is een stichting waar goed opgeleide medewerkers werken (zowel MBO als HBO) die ruimte en tijd hebben om individuele zorg en aandacht aan de bewoners te geven.
Professionaliteit is één van onze sterke kanten. Wij werken vanzelfsprekend met zorgplannen, werkplannen en andere instrumenten om een hoge kwaliteit van zorg te kunnen bieden.
Een andere sterke kant is de huiselijke sfeer waarin iedereen zich geborgen voelt en zichzelf kan zijn.
Op De Berkelhof is er ruimte voor maatwerk.

Sinds september 2013 beschikken wij over een zintuigentuin. De zintuigentuin bevat een blote voeten pad, maar is ook (gedeeltelijk) geschikt voor rolstoelgebruikers. Op blote voeten is de weg enorm uitdagend, maar met schoenen aan mag het natuurlijk ook!
Aan weerszijden van het pad zijn verschillende toestellen, waar men zijn zintuigen bewust kan waarnemen / uitproberen.
 


Jaar van opening

Wij zijn in 2002 als zorgboerderij gestart.