Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Zorgboerderij De Klimop

Wie zijn we?

Zorg voor meer zelfrespect, zelfvertrouwen & zelfstandigheid.
Bij Zorgboerderij De Klimop wordt professionele, kwalitatieve zorg geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Dit gebeurt vanuit onze kleinschalige boerderijsetting in Smilde. Van hieruit is persoonlijke begeleiding en ondersteuning mogelijk en kan er vanuit korte lijnen gecommuniceerd worden met alle betrokkenen.
De zorg is gericht op uitbreiding van het vaardigheidsrepertoire. Respect, structuur, betrouwbaarheid en veiligheid bieden, zijn hierbij altijd onze leidraad.
We sluiten aan bij de vraag en de mogelijkheden van de persoon en willen gaan voor de volgende trede van de trap, vandaar onze naam 'De Klimop'. In de overtuiging dat toenemende vaardigheden bijdragen aan vergroting van het zelfrespect, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van één ieder.


Het werk

Zorgaanbod
Zorgboerderij De Klimop biedt begeleid wonen aan jongeren vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking, een gedragsstoornis, een aan autisme verwante stoornis of psychische problematiek. Het doel van het begeleid wonen is om jongeren die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen een huiselijke, veilige, duidelijke en gestructureerde woonomgeving te bieden waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen tot de volwassenheid. Sommige kinderen werken eraan om vanuit de boerderij weer terug naar huis toe te gaan en andere kinderen blijven bij ons wonen tot er zich andere ontwikkelingen voordoen. Het team is geschoold in het bieden van zorg en werkt vol passie met de jongeren. De jongeren hebben naast een unieke woonplek ook de mogelijkheid om te groeien in zelfstandigheid.

Op dit moment zijn er geen unieke woonplekken beschikbaar, aanmelden voor onze wachtlijst is wel mogelijk!!!


Extra informatie

Kwaliteit en veiligheid staan hoog in het vaandel
Zorgboerderij De Klimop is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk 'Kwaliteit laat je zien' van de Federatie Landbouw en Zorg. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering d.m.v. dit landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen.
 

Er wordt gewerkt met professionele begeleiding
Alle begeleiders hebben ervaring met de doelgroepen die bij de zorgboerderij komen en een opleiding in de zorg gedaan (SPH/SPW/SAW).
 

De zorg is persoonlijk
Zorgboerderij De Klimop is een kleinschalige zorginstelling waardoor de ruimte ontstaat om alle deelnemers de persoonlijke aandacht te schenken die nodig is.
 

Zorg op maat
Bij Zorgboerderij De Klimop wordt de er gekeken wat iemand zelf al kan en wat iemand nog wil/kan leren, hierdoor ontstaat er zorg die is aangepast aan de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de deelnemer. 
 

Ouderpanel 
Ouders die inspraak willen hebben op de werkwijze van de zorgboerderij kunnen deelnemen aan het ouderpanel.

 

Kosten van de zorg
De zorg kan worden ingekocht d.m.v. een PGB voor Beschermd Wonen. Het PGB is aan te vragen en wordt afgegeven door de betreffende gemeente. Daarnaast wordt er voor jeugdigen ouder dan 18 jaar een bedrag kost en inwoning in rekening gebracht. 


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.