ZorgBoerderij De Niervaert

Wie zijn we?

Wie zijn wij?

ZorgBoerderij De Niervaert is een nieuw dagbestedingscentrum met jonge, enthousiaste ondernemers, die bijgestaan worden door iemand met ervaring. Vanuit het standpunt “iedere dag biedt kansen om nieuwe dingen te leren”, hebben wij oog voor de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder uniek persoon.

Binnen de ZorgBoerderij ligt de nadruk op de sociale en communicatieve ontwikkeling van het individu. Wij zijn daarom blij ons dagbestedingscentrum te kunnen huisvesten binnen Paard als NABOR, een buitengewoon RuiterCentrum waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de mens centraal staat in zijn omgang met het paard.

De interesse van de jonge ondernemers van ZorgBoerderij De Niervaert gaat uit naar het begeleiden van jonge mensen. Wij houden ervan mensen uit te dagen en grenzen te verleggen met als doel om mensen te laten groeien en steeds zelfstandiger te laten worden, ieder naar zijn eigen vermogen.

Binnen de ZorgBoerderij is er een mogelijkheid om door te groeien en uit te stromen naar vrijwilligerswerk met behoud van uitkering of naar betaald werk op een ander bedrijf.

Naast de aandacht die wij hebben voor de ontwikkeling van het individu, hebben wij ook oog voor het functioneren van een deelnemer binnen de groep. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van het gevoel van betrokkenheid, het samenzijn met anderen en samenwerken/samen doen. Wij streven naar harmonie binnen de groep, waardoor de onderlinge relaties gemoedelijk zijn en een positief effect hebben op ieder die aanwezig is. 


Voor wie?

ZorgBoerderij De Niervaert heeft plaats voor:

 • Jeugd die uitstroomt uit het Mytyl- of ZMLK-onderwijs
 • (Jonge) mensen en kinderen met een autisme spectrum stoornis
 • (Jonge) mensen met een fysieke beperking
 • (Jonge) mensen met een (licht-) verstandelijke beperking

Openingstijden

 • Maandag 08:30 – 15:30
 • Dinsdag 08:30 – 15:30
 • Woensdag gesloten
 • Donderdag 08:30 – 15:30
 • Vrijdag 08:30 – 15:30
 • Zaterdag 08:30 – 15:30
 • Zondag gesloten

ZorgBoerderij De Niervaert heeft plaats voor 8 deelnemers per dag(deel). De ZorgBoerderij kent momenteel geen wachtlijst.


Het werk

Activiteiten

De dagindeling kent een duidelijke structuur, maar ook een grote diversiteit in het aanbod aan activiteiten. Binnen dit brede spectrum van activiteiten zoeken wij naar passende werkzaamheden die aansluiten bij het vermogen van de deelnemer en zullen wij zoveel mogelijk aan sluiten op zijn/haar interesses en leerdoelen. De activiteiten zijn te verdelen in activiteiten in de open lucht en activiteiten binnen het pand. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het uitmesten van de paardenboxen
 • Het snoeien nabij en repareren van de weideafrastering
 • Het onkruid vrijhouden van het terrein en terras
 • Huishoudelijke werkzaamheden in de (gezamenlijke) verblijfsruimte
 • het verzorgen van de paarden

Geïnteresseerd?

Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan ZorgBoerderij De Niervaert.

Wij vinden het prettig hiervoor vooraf een afspraak te maken (bij voorkeur per mail), zodat wij tijd kunnen vrijmaken u persoonlijk te kunnen ontvangen , u van de nodige informatie te voorzien en uw vragen te beantwoorden.

Adres

ZorgBoerderij De Niervaert

Niervaartweg 2

4791BM Klundert


Jaar van opening

Wij zijn in 2015 als zorgboerderij gestart.