Zorgboerderij Vorster Hand

Wie zijn we?

Boerderij Vorster Hand is gelegen in een lommerrijk buitengebied van Sevenum. Rustig en toch niet afgelegen.

Boerderij Vorster Hand heeft een biologische witlofkwekerij. Deze witlof wordt geproduceerd mede dankzij de aanwezige hulpboeren. Boerderij Vorster Hand biedt, naast een werkplek voor mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking ook dagbesteding voor ouderen. Deze dagbesteding is vooral gericht op beleving. De boerderij geeft met de witlofkwekerij, kleinvee, tuinen en mensen een hartelijke en karakteristieke sfeer.

Naast zorg met lof, richt boerderij Vorster Hand zich nu ook op arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze arbeidstoeleiding is erop gericht om de deelnemers te laten wennen aan werk en geleidelijk toe te laten groeien op de participatieladder.

We vinden het belangrijk om iedereen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan de activiteiten, te genieten van de omgeving, de bedrijvigheid, de dieren en de mensen.

Centraal staat de wensen, behoeften en mogelijkheden van de gasten, hulpboeren en deelnemers. Respect voor de mensen, dieren en omgeving. En ondersteuning die is afgestemd op de wens en behoefte van de gast, hulpboer en deelnemer zodat iedereen mag zijn zoals hij of zij is.


Het werk

De ouderen gast kan deelnemen aan de vele activiteiten wat de boerderij voort brengt zoals het verzorgen van de maaltijd, omgang met de dieren, houtwerkzaamheden of de verschillende activiteiten in de tuinen. Naast het deelnemen aan de verscheidende activiteiten kan men ook lekker zitten en genieten van de omgeving, de bedrijvigheid, de dieren en de mensen. Er wordt gekeken naar de behoefte en de wensen van de gast. Alles mag, niets hoeft!

Voor en samen met de gasten wordt er een warme middagmaatlijd bereid met verse groenten en fruit uit de moestuin.

De hulpboeren werken mee in de witlofkwekerij. Daarnaast worden er ook werkzaamheden aangeboden in het erf-en tuinonderhoud, en in de verzorging van het kleinvee. 

Ook bestaat er de mogelijkheid om te werken met hout, onder andere zagen en kloven. Bij het vaststellen van taken en werkzaamheden wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de mogelijkheden, wensen en leerdoelen van de hulpboer. Ook samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, afspraken maken en nakomen zijn aspecten die daarbij een rol spelen. Verder is er binnen het werk ruimte voor persoonlijke aandacht.


En verder ...

Boerderij Vorster hand streeft naar een zinvolle en aangename dag invulling waarbij de eigenwaarde en autonomie van de gast wordt behouden. Hierin zal de psychische en lichamelijke zelfstandigheid van de gast op een professionele manier worden ondersteund. We streven ernaar dit op een zo natuurlijke manier te laten verlopen.  

Boerderij Vorster Hand biedt de hulpboeren gelegenheid om te werken binnen een teamverband. Ze krijgen zo volop de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan, zowel met collega's als met mensen die het bedrijf bezoeken. Daarnaast wordt de deelnemers rust en groene ruimte geboden door het werk met dieren en planten. Op de boerderij gaan werk, zorg en leren samen om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en de sociale integratie van de hulpboeren. 

Binnen het team van Vorster Hand is gekwalificeerd personeel aanwezig die bevoegd en bekwaam zijn in de uitvoering van verschillende verpleegkundige en verzorgende handelingen.


Jaar van opening

Wij zijn in 2003 als zorgboerderij gestart.