De Federatie Landbouw en Zorg kent sinds 2006 een onafhankelijk Landelijke Klachtencommissie, waarbij elke bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboer verplicht is aangesloten.

Deze onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie biedt deelnemers van de zorgboerderij de mogelijkheid om hun klacht te melden bij deze commissie. De Landelijke Klachtencommissie gaat op het moment dat de klacht door hen ontvankelijk wordt verklaard het proces van hoor en wederhoor starten.
De Klachtencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de landbouw c.a..
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/ 

De Landelijke Klachtencommissie behandelt klachten van alle doelgroepen die aanwezig kunnen zijn op een zorgboerderij. Deze commissie is onafhankelijk en ondergebracht bij stichting Geschillen in de Landbouw c.a. Dat houdt in dat de Federatie Landbouw en Zorg inhoudelijk niet betrokken is. Alle bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboeren zijn verplicht hieraan deel te nemen.

De Federatie Landbouw en Zorg heeft een Klachtencommissie samengesteld uit leden die expertise hebben op het gebied van landbouw, zorg en/of jurisdictie. De Klachtencommissie bestaat uit: 
De heer Prof. Mr. D.W. Bruil (voorzitter)
Mevrouw J. Rigter (lid)
De heer mr. A. van der Horst (lid)
De heer drs. K. Portengen (lid)
De heer P. Smaling (lid)
De heer mr. H. Walda (lid)

Deze Klachtencommissie gaat onderzoeken of klachten van deelnemers gegrond zijn. Soms worden hier ook adviseurs voor ingeschakeld. De Klachtencommissie verbindt daar, indien nodig, één of meerdere adviezen aan voor de zorgboerderij, de medewerkers van de zorgboerderij en/of de deelnemers, om zo de klacht op te lossen.
De Klachtencommissie heeft een klachtenreglement.

De Klachtencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. 
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/geschillen/stichting-geschillen-landbouw-c-a/

In de spotlight

In 2011 zijn wij Zorgboerderij Ravensbosch gestart. 'Wij' zijn Maurice en Clemence Dezaire. Met onze drie kinderen wonen wij in het buitengebied van het buurtschap Arensgenhout (Hulsberg), op steenworp afstand van het Ravensbos. Sinds 1998 exploiteren wij hier een agrarisch bedrijf met melkgeiten. In 2014 zijn we overgestapt naar een biologische bedrijfsvoering. Deelnemers doen bij ons aan van alles mee.