banner week van zorglandbouw

De Federatie Landbouw en Zorg kent sinds 2006 een onafhankelijk Landelijke Klachtencommissie, waarbij elke bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboer verplicht is aangesloten.

Deze onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie biedt deelnemers van de zorgboerderij de mogelijkheid om hun klacht te melden bij deze commissie. De Landelijke Klachtencommissie gaat op het moment dat de klacht door hen ontvankelijk wordt verklaard het proces van hoor en wederhoor starten.
De Klachtencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de landbouw c.a..
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/ 

De Landelijke Klachtencommissie behandelt klachten van alle doelgroepen die aanwezig kunnen zijn op een zorgboerderij. Deze commissie is onafhankelijk en ondergebracht bij stichting Geschillen in de Landbouw c.a. Dat houdt in dat de Federatie Landbouw en Zorg inhoudelijk niet betrokken is. Alle bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboeren zijn verplicht hieraan deel te nemen.

De Federatie Landbouw en Zorg heeft een Klachtencommissie samengesteld uit leden die expertise hebben op het gebied van landbouw, zorg en/of jurisdictie. De Klachtencommissie bestaat uit: 
De heer Prof. Mr. D.W. Bruil (voorzitter)
Mevrouw J. Rigter (lid)
De heer mr. A. van der Horst (lid)
De heer drs. K. Portengen (lid)
De heer P. Smaling (lid)
De heer mr. H. Walda (lid)

Deze Klachtencommissie gaat onderzoeken of klachten van deelnemers gegrond zijn. Soms worden hier ook adviseurs voor ingeschakeld. De Klachtencommissie verbindt daar, indien nodig, één of meerdere adviezen aan voor de zorgboerderij, de medewerkers van de zorgboerderij en/of de deelnemers, om zo de klacht op te lossen.
De Klachtencommissie heeft een klachtenreglement.

De Klachtencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. 
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/geschillen/stichting-geschillen-landbouw-c-a/

Actueel

In de spotlight

Zorgtuinderij de Es is een parkachtig aangelegde Tuinderij aan de rand van het dorpje Haaren. We telen daar vele soorten biologische groenten, fruit en bloemen. De zorgtuinderij wordt gerund door Bart Pijnenburg, Daniella de Winter, Rick Sloot, Angela van Veghel, Pascal Frederiks, Marion Mols en hun team van stagiaires, deelnemers en vrijwilligers. Wij begeleiden ouderen en mensen met psychosociale problematiek en verzorgen een traject arbeidsreintegratie.

Portret Ik help graag mee met de paarden en de kleine diertjes. Daar heb ik altijd plezier in.

“Ik help graag mee met de paarden en de kleine diertjes. Daar heb ik altijd plezier in.”

Cliënt zorgboerderij Asselterhof in Asselt, Limburg

Lees verhaal
Portret Het is hier prikkelarm daarom voelen mensen zich veilig en geborgen

“Het is hier prikkelarm daarom voelen mensen zich veilig en geborgen ”

Sandra Oliehoek van zorgboerderij Oliehoek uit Wassenaar

Lees verhaal