banner week van zorglandbouw

De Federatie Landbouw en Zorg heeft een Geschillencommissie Landbouw en Zorg ingesteld, die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), waarbij elke bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboer verplicht is aangesloten.
De Geschillencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de landbouw c.a..
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie is eind 2016 opgericht en op 2 november 2017 door het CIBG erkent als als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 
De Geschillencommissie Landbouw en Zorg behandelt geschillen tussen cliënten en/of hun vertegenwoordigers met zorgboeren. De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie.
De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen, bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.
De geschillencommissie Landbouw en Zorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.
Voordat de Geschillencommissie Landbouw en Zorg uw geschil in behandeling kan nemen moet u eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van uw geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken ontvangt u bericht van de geschillencommissie. De commissie beslist dan wie gelijk heeft in het geschil.
De Geschillencommissie heeft een Reglement Geschillen in de Landbouwzorg.

Actueel

In de spotlight

Zorgtuinderij de Es is een parkachtig aangelegde Tuinderij aan de rand van het dorpje Haaren. We telen daar vele soorten biologische groenten, fruit en bloemen. De zorgtuinderij wordt gerund door Bart Pijnenburg, Daniella de Winter, Rick Sloot, Angela van Veghel, Pascal Frederiks, Marion Mols en hun team van stagiaires, deelnemers en vrijwilligers. Wij begeleiden ouderen en mensen met psychosociale problematiek en verzorgen een traject arbeidsreintegratie.

Portret Ik help graag mee met de paarden en de kleine diertjes. Daar heb ik altijd plezier in.

“Ik help graag mee met de paarden en de kleine diertjes. Daar heb ik altijd plezier in.”

Cliënt zorgboerderij Asselterhof in Asselt, Limburg

Lees verhaal
Portret Het is hier prikkelarm daarom voelen mensen zich veilig en geborgen

“Het is hier prikkelarm daarom voelen mensen zich veilig en geborgen ”

Sandra Oliehoek van zorgboerderij Oliehoek uit Wassenaar

Lees verhaal