Terug naar Actueel

Een handreiking hoe om te gaan met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op het eigen bedrijf

De herziene brochure over risico en verantwoordelijkheid op het erf is zeker ook  toepasbaar op zorgboerderijen. Want je ontvangt mensen op het erf, je verzorgt deelnemers of je vangt kinderen op. Wanneer er onverhoopt iets misgaat, kan dit een risico en zelfs schade opleveren voor je deelnemers of bezoekers. Je moet er zoveel mogelijk aan doen om dat te voorkomen en je moet zorgen voor een goede verzekering. Ook personeel moet goed verzekerd zijn.

Een vergeten stuk gereedschap of vuil op het erf kan bij bezoekers al schade of letsel opleveren. Ben je dan aansprakelijk? Je bent altijd verantwoordelijk voor je bezoekers, gasten, cliënten en hulpboeren, medewerkers, vrijwilligers of deelnemers, maar jij bent niet altijd aansprakelijk. Bijvoorbeeld als je je verantwoordelijkheid hebt genomen.

Verantwoordelijkheid is jouw zorgplicht naar alle bezoekers op jouw bedrijf. Aansprakelijkheid betreft de vervolgbaarheid wegens schade aan een derde, veroorzaakt binnen jouw verantwoordelijkheid. Besef dat dit twee begrippen zijn: verantwoordelijkheid moet je zelf oppakken, aansprakelijkheid kun je verzekeren.

'Sta ieder jaar even stil bij het onderwerp'

Arjan Monteny is als voorzitter van de vakgroep Multifunctionele Landbouw van LTO Nederland mede opdrachtgever van de herziene brochure. “Het is belangrijk ten minste een keer per jaar even stil te staan bij je verantwoordelijkheden en je aansprakelijkheid en bijkomende verzekeringen. Het is in deze tijd niet ongewoon dat er in een jaar tijd heel wat verandert, bijvoorbeeld met nieuwe activiteiten en dan is het zeker belangrijk de polis er nog eens bij te pakken.”

In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht op hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. De brochure kun je hier downloaden: https://edepot.wur.nl/549686.