Terug naar Actueel
  • Nieuws

De VGN is samen met de Federatie en BVKZ een project gestart rondom ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptensector. Via de regio’s zijn zorgboeren uitgenodigd om hier aan mee te doen. Er zijn inmiddels 3 zorgboeren die zich hebben aangemeld om mee te doen in de inventarisatiefase.

In week 46  hebben  de eerste werkbezoeken (digitaal) plaatsgevonden bij een ambulant team in Noord Holland en bij een gezinshuis in het oosten van het land. In deze gesprekken zijn er veel concrete casussen besproken, waarbij iedere keer de vraag was: ‘is dit onvrijwillige zorg?’.

We hebben op die manier veel informatie opgehaald over dilemma’s bij onvrijwillige zorg en de toepassing van de Wet zorg en dwang (Wzd). Leuk om te zien dat de zorgaanbieders tijdens het gesprek een stap verder komen in het denkproces en creatieve alternatieve oplossingen voor onvrijwillige zorg. De bezoeken vanuit het project met zorgboerderijen staan gepland voor begin december en half januari.