Terug naar Actueel

Ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw: het geeft nogal eens discussies. Wat mag er wel binnen een agrarische bestemming en wat niet? Het verschilt per gemeente. En doordat de werkwijze van gemeenten gaat veranderen wordt het nog ingewikkelder. 26 mei was er een bijeenkomst hierover vanuit het Platform Multifunctionele Landbouw, waar Arjan Monteny als vicevoorzitter van de Federatie en als voorzitter van het platfiorm ook bij aanwezig was. Hij bracht de ontwikkeling van de zorglandbouw onder de aandacht, wat door overheden als zeer wenselijk wordt gezien. De sector staat in hoog aanzien.

Gemeenten gaan werken met de nieuwe Omgevingswet waar omgevingsplannen komen in plaats van bestemmingsplannen. Het is de bedoeling dat er daardoor meer maatwerk mogelijk is. Dat wenselijke ontwikkelingen wel door kunnen gaan, ondanks dat het in het voormalige bestemmingsplan niet zou passen. Zo kan het zijn dat een kleinschalige woonvorm wel wordt toegestaan in combinatie met zorg en groen, terwijl dat voorheen niet kon. Maar, willekeur ligt op de loer, waarschuwt deskundige Helmer Wieringa. Ook zullen de gevraagde onderzoeken die aan plannen vooraf gaan niet minder worden, waardoor het uitbreiden of opbouwen van een onderneming kostbaar blijft.

De invoering van de Omgevinsplannen is uitgesteld tot 2023, nu werken gemeenten nog met bestemmingplannen. Op verschillende plaatsen wordt echter al wel volgens de geest van de nieuwe wet gewerkt, bijvoorbeeld omdat bestemmingsplannen verouderd zijn. Die geest klinkt op papier simpel: een goed plan kan doorgang vinden. In de praktijk blijkt het echter lastig.

FLZ vertegenwoordigd in diverse overleggen
Zo moet de omgeving het met de plannen eens zijn, maar niet zelden ligt er toch een buur dwars. “Een goede relatie met de buren wordt nog belangrijker”, zegt Arjan Monteny, vicevoorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg en voorzitter van het Platform Multifunctionele Landbouw, die mede namens de Federatie de belangen van zorgboeren op het gebied van Ruimtelijke Ordening behartigt. “We hebben, vanuit het regulier overleg met branches en regio’s in de multifunctionele landbouw, in kaart gebracht waar de grootste problemen liggen als het gaat om ontwikkeling van de multifunctionele landbouw, en Ruimtelijke Ordening en regelgeving staat met stip op 1. Daarna komen  financiering en kennis.
Het Platform Multifunctionele Landbouw heeft op 26 mei een bijeenkomst over Ruimtelijke Ordening in de Multifunctionele Landbouw gehouden: waar knelt de Ruimtelijke Ordening precies, gaan de omgevingsplannen hier een oplossing bieden en hoe kunnen ondernemers en gemeente elkaar hierin vinden. De bijeenkomst werd samen georganiseerd met de VNG en er deden naast vertegenwoordigers vanuit de sector en verschillende plattelandsgemeenten ook adviseurs aan mee, evenals de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving.

Praktijkcasussen gezocht
Wat ons helpt in de belangenbehartiging om te blijven horen waar ondernemers tegenaan lopen. Praktijkcasussen kunnen bij ons gemeld worden via federatie@landbouwzorg.nl. We kunnen geen adviseursrol innemen, maar de casussen wel meenemen in de diverse overleggen”, legt Arjan uit.

Verder is het vooral belangrijk om ondernemers tips te geven hoe zaken aan te pakken rondom Ruimtelijke Ordening. Zoals: communiceer in een vroeg stadium met je buren en met je gemeente. Arjan: “En benadruk wat je bijdraagt aan de doelstellingen van je gemeente. Misschien houd je het voorzieningenniveau op peil? Of lever je zorg waar tekort aan is? Doe je iets aan biodiversiteit? Probeer te denken vanuit het belang van de gemeenschap.” Hier is in het verleden ook een brochure over verschenen: Communiceren met uw omgeving.

‘Blijf aan de doelen denken’

Helmer Wieringa, adviseur voor Land&Co, begeleidt veel ondernemers in hun gesprekken met gemeenten. In 2011 schreef hij de VNG-publicatie 'Multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening'. “Ik vind het zorgelijk dat een ondernemer -en zeker een  multifunctionele ondernemer- steeds meer onderzoek moet (laten) doen om een plan voor elkaar te krijgen. Van archeologisch onderzoek naar verkeersonderzoek en vleermuistellingen. En nu ook vanwege burenraadpleging op communicatief gebied.

Het is goed dat plannen zorgvuldig zijn. Dat is ook doel van nieuwe Omgevingswet. Ik adviseer steeds te bedenken wat de achterliggende doelen van alle wetgeving is. Dan hou je zicht en overzicht op alle eisen en details waaraan je plan moet voldoen. En raak je niet  zo snel gefrustreerd.

Logisch dat je nadenkt over verkeersbewegingen en parkeerplaatsen of je bijdrage aan biodiversiteit, maar laat het dan ook zien. Heb het erover. Het bespaart misschien niet direct geld, maar het zorgt wel dat je nog begrijpt waarom je dingen doet en dat je mensen eerder meekrijgt. Werk steeds vanuit je bedrijfsvisie en vertel dit verhaal steeds. De nieuwe Omgevingsplannen van de gemeenten beloven maatwerk: dus zorg dat jouw bedrijfsvisie hen verleidt tot het juiste maatwerk. Met voor jou passende details!”

In de Infotheek worden ook artikelen hierover verzameld.