Agara Hoeve

Wie zijn we?

De boerderij Agara Hoeve wordt gerund door de familie Braakman. Gerben en Roelof zijn verantwoordelijk voor de melkveehouderij en alles wat daarbij komt kijken. Zij zijn de praktijkmannen en verzorgen een deel van de dagbesteding in en rondom de boerderij en op het land.
Gezien de ruime ervaring en deskundigheid binnen de zorgverlening, richten Agnitha en Anne-Marleen zich op het zorgdeel. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke begeleiding van de deelnemers.
 

Zorgaanbod

De Agara Hoeve is een christelijke woonvorm voor beschermd en begeleid wonen in een kleinschalige omgeving. Het motto waaruit gewerkt wordt is ‘met elkaar’: jong volwassenen met psychiatrische en/of gedragsproblemen in een kleinschalige leefomgeving op het platteland.
Ieder persoon is uniek en dient zich zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen, ook binnen de beperking die men heeft.

De Agara Hoeve heeft ruimte voor 4 bewoners. Er zijn 4 appartementen voorzien van eigen keukenblok en eigen sanitair. Omdat we naast het individuele ook het gezamenlijke belangrijk vinden is er een gemeenschappelijke keuken/kantine en een woonkamer. 

Dagbesteding
De Agara Hoeve biedt mogelijkheden voor dagbesteding voor jongeren en jong volwassenen met een zorgvraag en/of gedragsproblematiek. We bieden een plek waar ze zich gewaardeerd weten, zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontplooien door mee te werken op de boerderij en door het gestructureerde leven op de boerderij te ervaren.
Onze manier van werken is persoonsgericht. Er wordt in gegaan op de individuele zorgvraag van onze deelnemers. We willen met ieder ontdekken wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Na het ontdekken ervan willen we deze verder ontwikkelen. 
 


Het werk

De werkzaamheden voor de deelnemers bestaan uit:
 

 

Melkveehouderij
o Halen van de koeien
o Uitmesten en instrooien van stal / hokjes
o Voeren van de kalfjes
o Helpen bij het voeren van de koeien
 

Algemeen
o Doen van klusjes op en rond het bedrijf
o Verzorgen van andere kleine dieren (kippen, schapen, konijnen)
o Werken in de groentetuin
o Maken van voedingmiddelen (taart, cake, jam, yoghurt, kaas)
o Schoonmaken, verzorgen van koffie/thee voor gezamenlijke pauzes
o Administratieve werkzaamheden
o Gebouwen onderhoud
o Aanvegen van het erf
o Huishoudelijk

 

 


En verder ...

Levensvisie

Wij hebben een christelijke levensovertuiging met bijbehorende normen en waarden.
We verwachten dat dit gerespecteerd wordt, maar je hoeft zelf geen christen te zijn om bij ons te komen; iedereen is welkom!
We vinden het belangrijk dat iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten en gaan respectvol met elkaar om.
 


Jaar van opening

Wij zijn in 2011 als zorgboerderij gestart.