Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Bij Tjoonk

Wie zijn we?

Bij Tjoonk is een leer-werkbedrijf op landgoed de Bannink in Deventer. Wij zijn een leer- en werkbedrijf in combinatie met een kleinschalige boerderij.


Het werk

Werken

Bij Tjoonk is een leer- en werkbedrijf in combinatie met een kleinschalige boerderij. We hebben koeien, schapen, kippen en pony’s. De dieren vragen dagelijks om verzorging en aandacht.
Ook hebben we een kwekerij waarin we groenten, fruit en planten kweken. Zaaien, onkruid wieden en oogsten zijn werkzaamheden die we hier uitvoeren.
Daarnaast voeren we klussen uit in de bossen rondom ons bedrijf en dragen we bij aan het onderhoud van landgoed de Bannink.
Door deze combinatie is er altijd zinvol werk te doen op het bedrijf. Dat vinden we belangrijk, we nemen onze deelnemers serieus en willen hen daarom ook serieus werk bieden

Leren

Blijven groeien, daar zetten we ons dagelijks voor in. Iedere deelnemer werkt aan persoonlijke doelen. Dit kunnen doelen zijn die specifiek gelden voor het werken op de boerderij. Ook doelen ter bevordering van de zelfredzaamheid of een gezonde leefstijl krijgen volop aandacht. Voor sommige deelnemers is het wenselijk om vaardigheden zoals lezen en rekenen te (blijven) trainen. Wij kunnen hen hierbij planmatig begeleiden.

We bieden tevens de mogelijkheid om onderstaande landelijk erkende certificaten te halen:
• Werken in het groen
• Werken met dieren
• Werken met bloemen

Deze scholing wordt aangeboden op ons bedrijf en gegeven door één van de vaste begeleiders.


En verder ...

In de nazomer van 2019 starten we met de bouw van onze nieuwe potstal. Vanaf +- november 2019 kunnen onze (nieuwe) deelnemers helpen bouwen aan de stal onder begeleiding van een bouwvakker met een lesbevoegdheid. Het is zelfs mogelijk om een certificaat te behalen voor een assisten-functie in de bouw. 


Jaar van opening

Wij zijn in 2017 als zorgboerderij gestart.