Boerderij Ophovenerhof

Wie zijn we?

De Ophovenerhof is een dagcentrum voor mensen met een beperking.Wij bieden 'n werkomgeving waar sfeer een zeer belangrijk element is. De begeleiding van de zorg bestaat uit 11 professionele krachten, waarvan 9 een pedagogische opleiding hebben gevolgd en 2 een beroepsopleiding tuin en dierenverzorging. Naast het werk besteden wij ook aandacht aan vorming en ontspanning. Tevens is er cliëntenraad bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemers en een deelnemersraad . Elke deelnemer heeft zijn eigen zorgplan. De boerderij is een middel om de zorgvraag van de deelenemers in te vullen. Produktie is geen doel.


Het werk

Het boerderijwerk en de produktie is afhankelijk van de zorgvraag van de deelnemer. Het werk bestaat uit dierenverzorging, tuinwerk, onderhoud, bakaktiviteit en huishouden. Dit zijn de basiselementen van het dagprogramma. Daarnaast is er 's middags de winkelaktiviteit met de produktverwerking en er elke dag gebakken in het oude bakhuis. Verder hebben we 's middags onderhoudswerk en 4 middagen educatieve en creatieve aktiviteiten.


En verder ...

De Ophovenerhof speelt een rol op het gebied van sociale, recratieve en milieu-educatieve activiteiten.
Wij willen ons zo breed mogelijk openstellen voor de samenleving en inspelen op vragen vanuit de samenleving. Zo hebben wij de kinderboerderij opengesteld voor ouders met kinderen en hebben wij in de zomermaanden elke dag het terras geopend, behalve op zaterdag.


Jaar van opening

Wij zijn in 1991 als zorgboerderij gestart.