Zorgboerderij Buyskêrke

Wie zijn we?

Zorgboerderij is in 2004 gestart. Inmiddels is het uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf waarbij we een mooi aantal deelnemers welkom heten en is er een enthousiast team om de dagbesteding in goede banen te leiden. 

We verdelen onze deelnemers in drie groepen: schoolkinderen, (jong)volwassenen en senioren/dementerenden. Bij de groep senioren/dementerenden werken we volgens de Böhm-methode. Dit houdt in dat we 'belevingsgerichte' zorg leveren. Wilt u meer weten over deze methode? In de link hieronder vindt u een uitgebreide omschrijving. 

http://www.zorgboerderijgiersbergen.nl/methodiek-b...


Het werk

De boerderij ligt op een prachtige plek dichtbij Zoutelande. De ruimte op de boerderij en het werken met dieren spreekt veel mensen aan. Er is altijd wel iets te doen. De dieren moeten verzorgd worden, de tuin netjes bijgehouden worden, er kan geknutseld worden met hout of ander materiaal, er worden heerlijke boterkoeken gebakken en allerlei lekkers. Schoonhouden van de dierenverblijven en de ontmoetingsruimte, sporten en andere ontspannende bezigheden. Er is voor iedereen wat te doen op zijn/haar niveau en mogelijkheden.

We maken van elke dag een mooie dag!


Zorgvisie

Zorgboerderij Buyskêrke is een reformatorische zorgboerderij. 

In afhankelijkheid van de zegen van de Heere bieden we zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgbehoefte. We zetten in de omgang met de cliënten de eigenheid en de mogelijkheden van de cliënt centraal. Wij doen dit met betrokken en deskundige medewerkers.

We bieden een plek waar deelnemers zich prettig voelen met als belangrijke kwaliteiten: het 'normale leven', aandacht voor de deelnemer, ruimte, rust en regelmaat. We doen dat vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God. We zijn gericht op de mogelijkheden van de deelnemers en leveren daardoor zorg op maat. 


Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.