Zorgboerderij Cornelishoeve

Wie zijn we?

Zorgboerderij Cornelishoeve is aan de Provincialeweg Oost 91 in Haastrecht gevestigd. Het is een melkveehouderij bedrijf met koeien en daarnaast zijn er nog meerdere soorten grotere en kleinere dieren, zoals geiten, schapen, kippen, eenden, duiven en konijnen en cavia's.
Tijdens mijn baan als hovenier ben ik gaan werken met mensen (die een beperking hebben) in de groenvoorzieningen. Aangezien ik altijd voor ogen had om het boerenbedrijf voort te zetten en mijn opgedane ervaring niet verloren wil laten gaan, ben ik thuis dagbesteding gaan bieden aan de diverse doelgroepen. Dit doe ik al sinds 2004 met veel plezier.


Het werk

De werkzaamheden, verricht per seizoen, zijn afhankelijk van het weer.
Werkzaamheden die o.a gedaan worden zijn:
- Het verzorgen van groot vee (koeien, kalveren, geiten
en schapen)
- Het verzorgen van klein vee (kippen, konijnen, cavia’s, duiven en eenden)
- De tuinen en het erf onderhouden
- Het onderhoud van gereedschappen, gebouwen en machines
- Het werken met hout, kunststof, metalen ed. in de werkplaats
- Werkzaamheden op en om het weiland


En verder ...

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de interesses, mogelijkheden en wensen van de mensen.
De boerderij, de ligboxenstal, de jongveestal, de werkplaats en zorgruimten bieden daartoe ruime mogelijkheden.

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland. Dit is een enthousiaste groep boeren en boerinnen die op een verantwoorde wijze zorg leveren op hun eigen agrarische bedrijf. www.verenigingvanzorgboerenzuidholland.nl


Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.