Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Dagbesteding Kooilust, gespecialiseerde zorgboerderij

Wie zijn we?

De dagbesteding wordt geleid door Manon Reijnen en Marc van Asseldonk.
 

Manon is gediplomeerd sociaal cultureel werker, maatschappelijk werker en ORUN paardrij-instructrice. Ze heeft veel ervaring in het werken met mensen met een lichamelijke of fysieke beperking en is gewend om aan de hand van een zorgplan te werken. Ze heeft o.a. als begeleidster gewerkt in een opvanghuis voor dak- en thuisloze jongeren, de laatste jaren heeft zij op therapeutische basis paardrijles gegeven aan jongeren en volwassenen met uiteenlopende beperkingen. Na de verhuizing begin 2009 was daar de mogelijk om het werk wat ze het liefst doet (begeleiden en stimuleren van mensen met een beperking) zelf te gaan organiseren en uit te voeren op een plek die daar bij uitstek voor geschikt is.

 

Marc van Asseldonk is bevoegd 1e graads docent beeldende vorming. Naast het hebben van een beroepspraktijk als beeldend kunstenaar, werkte hij in het voortgezet onderwijs voornamelijk met jongeren met een leer en/of gedragsstoornis.

Vanuit het atelier biedt hij activiteiten aan. Te denken valt aan het ontwerpen en zeefdrukken van T-shirts en het ontwerpen, gieten en leggen van siertegelvloeren. Daarnaast komen andere beeldende vormen zoals schilderen, tekenen, en dergelijke aan bod. Solitair of projectmatig, in ieder geval vanuit de competenties van de cliënt gedacht. Ook kan werk van cliënten worden geëxposeerd


Het werk


Kooilust

In het buitengebied van Wamel ligt Kooilust, een huis gebouwd door architekt W.C. Hamdorff omstreeks 1943. Het huis is ontworpen als woonhuis voor de kooiker.

Aangrenzend aan het erf ligt 3,5 hectare bos met daarin nog de oorspronkelijke eendenkooi.  Het erf en bos zijn omringd door sloten als afscheiding. Dit alles heeft een unieke plek gecreeerd waar je tot rust kunt komen en kunt genieten van alle jaargetijden en het leven op de kooi.

 

Op het erf rond het huis staan een aantal gebouwen. Zo is er een kas waarin groenten, fruit en bloemen gekweekt worden. Staat er een ren met kippen en een varken. Er staat een atelier op het erf. En er wordt druk gewerkt aan de renovatie van een oude kippenschuur die dienst moet gaan doen als garage en sleutelplek aan klassieke auto's. Ook is er een kleine fruitboomgaard.

 

Kooilust heeft een aantal therapiepaarden. Deze worden verzorgd en getraind en daarmee worden paardrijlessen gegeven.

 

Kortom voor ieder wat wils. Of je nu van het verzorgen van dieren houdt of graag met je vingers in de aarde zit. Of je nu van rustig wandelen in een prachtig natuurgebied houdt of creatief aan de slag wilt.

 

Meerwaarde Kooilust als dagbesteding.

• Dagbesteding Kooilust is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe en meervoudige diagnostiek.

• Kleinschalige dagbesteding o.l.v. goed gekwalificeerde en ervaren begeleiding
• Veelzijdig en gevarieerd aanbod van activiteiten voor alle doelgroepen, bij mooi en slecht weer
• Doelgericht werken aan hulpvraag
• Geschikt voor specifieke en/of individueel gerichte hulpverlening
 


De zorg

De dagbesteding zelf gebeurt op kleinschalig niveau. Er zijn niet meer dan 3 cli๋nten per dagdeel op Kooilust aanwezig zijn zodat specifieke zorg, hulpverlening en kwaliteit optimaal gewaarborgd zijn.

Kooilust is een dagbestedingsplek voor mensen met een fysieke of mentale beperking.
U kunt hierbij denken aan:

• Mensen met psychische of sociale problemen
• (ex) Verslaafden
• Mensen met autisme
• Mensen met niet aangeboren hersenletsel
• Mensen met een burn-out

Op Kooilust worden verschillende activiteiten aangeboden die ieder weer specifiek kunnen worden toegepast op de uiteenlopende hulpvragen.
Activiteiten zijn zoal:

• Werken in de tuin en in de kas
• Verzorgen van de boerderijdieren (paarden, honden, katten, kippen, varken)
• Werken met paarden (paardrijden, wandelen met paarden)
• Creatieve activiteiten in het atelier
• Onderhoud aan gebouwen en erf
 

Activiteiten kunnen in verschillende mate van inspanning worden aangepast.

De start van de dagbesteding begint met een intakegesprek.Er wordt een zorgplan opgesteld waarin minimaal de volgende zaken duidelijk worden beschreven:

• de specifieke zorgvraag
• de aard van de bezigheden/activiteiten
• duur van het traject
• frequentie van het traject (aantal en welke dagdelen per week)
• doelstelling
• eventuele medicatie
• evaluatie van het traject (minimaal 2 X per jaar en aan het einde van het traject)
• terugkoppeling / feedback met de zorginstelling van de cli๋nt, (minimaal 2 X per jaar en aan het einde van het traject)
• eventuele bijzondere wensen en/of opmerkingen
• invullen van de persoonsgegevens van de cli๋nt en de aanleverende instelling
• contactpersoon en telefoonnummer voor spoedoverleg
• wie te waarschuwen bij eventuele calamiteiten
• de wijze waarop de cli๋nt is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen e.d.
• de hoogte van vergoeding voor geleverde diensten en wijze van betaling

Bij het aangaan van een traject zullen we vragen kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en wordt het zorgplan ondertekend door de zorginstelling en door ons.
 

De dagen waarop dagbesteding wordt aangeboden zijn:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Tevens is er de mogelijk om op Kooilust te lunchen.
 


Jaar van opening

Wij zijn in 2011 als zorgboerderij gestart.