De Bokkesprong

Wie zijn we?

Zorgboerderij De Bokkesprong is een professioneel geitenbedrijf in Nijega. In 2000 zijn we begonnen met het houden van melkgeiten. Eind 2006 zijn wij met geiten (450 stuks), en onze zonen Hessel (1999) en Hidde (2001) verhuisd naar een mooie boerderij in Nijega, te midden van weiland, natuurgebied en Smalle Ee.

Anco Bouma (1969) runt het geitenbedrijf en Germiena Bouma (1969) neemt de zorgtaken op zich. Germiena heeft 13 jaar als Z-verpleegkundige gewerkt in een instelling voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking.

De Bokkesprong biedt dagbesteding en logeeropvang aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, leerlingen van het speciaal onderwijs en anderen met een hulpvraag, die passen binnen de groep en het gezin.

De bekostiging vindt plaats uit een persoonsgebonden budget (PGB) of middels ZIN (zorg in natura). De Bokkesprong heeft middels De Zorgcombinatie een contract met de gemeente Smallingerland (Jeugd en WMO) en heeft een contract Jeugd en WMO met Opsterland.


Het werk

De Bokkesprong biedt mensen activiteiten aan die betrekking hebben op het boerenbedrijf, en in ons geval specifiek de geitenhouderij. Cliënten werken naar vermogen actief mee op de zorgboerderij.

Dit houdt onder andere in dat de geiten moeten worden verzorgd, werkzaamheden bestaan uit het voeren van de geiten, het schoonmaken van de hokken, en het vegen van de stallen. In de aflamperiode hebben de lammetjes melk nodig om te groeien, ook strooien we dagelijks stro in de stallen.

Ook de overige dieren (honden, pony's, kippen, konijnen en cavia's) moeten verzorgd worden. Buiten de stallen zijn ook activiteiten te ondernemen zoals erf vegen en tuinonderhoud.

In de aflamperiode is er de gelegenheid om lammetjes geboren te zien worden en ze een flesje te geven. Natuurlijk kan er naar hartelust geknuffeld worden met de geiten.


Andere activiteiten

Naast het werk op de boerderij, nemen we deelnemers bijvoorbeeld ook mee naar excursies van It Fryske Gea. It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. 

We bezoeken dan excursies en workshops van bezoekerscentrum 'De Wiidpleats'. We (onder)zoeken insecten, libelles en vlinders, we vangen waterdiertjes, gaan naar een bijenmiddag met de imker, pluizen uileballen uit en maken Halloween pompoenen. Naast ontspanning, leren de deelnemers zo veel over de natuur om hen heen.

Verder zorgen we ervoor dat er voldoende knutselactiviteiten en spelmomenten zijn en ook zwemmen behoort tot de mogelijkheden.

Waar het ons vooral om gaat op De Bokkesprong, is plezier beleven aan het buitenleven en aan het boerenleven. We willen graag dat een bezoek aan de boerderij iets is om naar uit te kijken: je moet hier niets, je mág meedoen.


Jaar van opening

Wij zijn in 2007 als zorgboerderij gestart.