De Bonte Sik

Wie zijn we?

Wij zijn Ap en Marjoleen van Davelaar. Onze geitenboerderij De Bonte Sik ligt net buiten de bebouwde kom van Nijkerk, in het natuurgebied de Arkemheense polder. Hier verzorgen we de dieren, werken we op het erf en in de moestuin en houden we ons bezig met weidevogelbeheer.
Wij delen het boerderijleven graag met anderen en bieden op De Bonte Sik dagbesteding aan voor jongeren, volwassenen en ouderen en ge´ndiceerde (logeer- en naschoolse) opvang voor kinderen en jeugdigen.
Vanuit opleiding en ervaring helpen wij onze hulpboeren graag hun mogelijkheden te benutten en zo mogelijk verder te ontwikkelen.

De op onze boerderij gehanteerde normen en waarden zijn gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.


Het werk

De dagelijks terugkerende zorg voor de dieren en het ritme van de seizoenen zorgen voor een vaste structuur en een diversiteit aan werkzaamheden, zoals:

- voeren, stal aanvegen en instrooien
- geiten naar het weiland brengen
- afrasteren
- het erf aanvegen en onderhouden
- werken in de groente- en bloementuin
- gekapte bomen verwerken tot haardhout
- nieuwe bomen en struiken aanplanten

In onze gezellige ontmoetingsruimte Het Zwaluwnest brengen we de pauzes door en hebben we onze binnenactiviteiten. Ook hier zijn allerlei klusjes te doen.


Time Out

Als zorgboerderij bieden we onder schooltijd plaats aan leerplichtige kinderen/jongeren, die om welke reden dan ook niet of niet volledig deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Zij doen mee met de dagactiviteiten op de zorgboerderij en krijgen, indien mogelijk, ook lessen aangeboden, die op de boerderij verzorgd worden door een externe leerkracht.


Jaar van opening

Wij zijn in 2009 als zorgboerderij gestart.