De Buytenhof

De Buytenhof heeft toekomst!

Met het vaststellen van het bestemmingsplan "het Buytenland van Rhoon"door de Albrandwaardse Raad is de toekomst voor de Buytenhof zeker gesteld. De Buytenhof krijgt als zorg-en recreatieboerderij een prominente plaats in het nieuw in te richten landschap.

Op termijn zullen er een tweetal zorgwoningen gebouwd kunnen worden. Eén woning voor begeleid wonen en de andere krijgt een logeerfunctie. Daarnaast is er ook ruimte om meer gronden in beheer te nemen. Hierdoor zal er ook werk komen in het natuurbeheer en beheer van een kleinschalig griend. 

We willen de moestuin uitbreiden naar een vollegronds tuinderij zodat er ook meer mensen kunnen meewerken in de groenteteelt.

Er zijn ook plannen om een educatieruimte te realiseren waar we scholen en volwassenen kunnen leren over het boerenleven en kringlooplandbouw.

3 juni 2010