Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Eilandstal

Wie zijn we?

biologisch agrarisch bedrijf de Eilandstal:
Piet en Linda Ebbelaar hebben een vleesveebedrijf op
biologische basis. Ze houden koeien, schapen ,kippen, en een paar paarden op hun boerderij tussen Broek in Waterland en Zuiderwoude. Een deel van het land ligt in een prachtig natuurgebied voor weidevogels. In het midden ligt 14 ha rietland met een eiland dat ooit is ontstaan door aangespoelde klei op de oevers van de toenmalige Zuiderzee.Het wordt aan de achterkant omgrensd door water, de Oosteree


Het werk

Wij bieden deelnemers een gemoedelijke, gezellige werksfeer in een mooi stukje Waterland. Het werk bestaat uit hulp bieden bij de geboorte van jongvee, verzorgen van dieren;koeien,ijslandsepaarden,schapen en kippen helpen in de groentetuin en in de kas en bij het hooien; onderhoudswerk aan gebouwen, machines, hekwerk en alles wat in het boerenbedrijf voorkomt.


Jaar van opening

Wij zijn in 2000 als zorgboerderij gestart.