Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Fochtel

Wie zijn we?

De Fochtel, Stellingwerfs voor Fochteloo, is gelegen tussen het hoogveengebied Het FochtelooŽrveen en het Drents Friese woud. Wij, Jan en Petra van Rozen, wonen en werken daar met onze kinderen. Van oudsher is De Fochtel een gemengd agrarisch bedrijf gericht op veehouderij en de akkerbouw. Met een oppervlak van 60 hectare worden de mogelijkheden benut voor een gevarieerde bedrijfsvoering. Binnen het landgebruik wordt rekening gehouden met natuurontwikkeling en landschapsbeheer.


Het werk

In overleg wordt dagelijks bepaald wie wat kan of wil doen. Onder begeleiding wordt een deel van de dag besteed aan dagelijks terugkerende activiteiten, zoals het voeren en verzorgen van de dieren en het beheer van de boerderijwinkel. De rest van de dag hangt af van het seizoen:
* zaaien en poten van aardappelen
* hooien en kuilen van gras
* oogsten van gewassen
* weiland en boswallen beheer
* onderhoud van machines en gebouwen,
e.d.
Oftewel: elk seizoen wat anders te doen

De dagzorg ouderen heeft zijn eigen woon- keuken.

We spelen in op de interesses van de gasten en proberen daar het activteiten aanbod op aan te passen. Belangrijk is, dat een ieder een plezierige dag heeft gehad.


En verder ...

Sinds september 2003 komen mensen met een begeleidingsvraag op ons bedrijf. Wij delen het goede van ons bedrijf graag met anderen. Jan heeft de HLS gevolgd en Petra de SPH. Voor deelnemers die met ons willen samenwerken, is er een periode van kennismaken met ons gezin en de bezigheden op de boerderij. Is er van beide kanten plezier in de samenwerking, dan kan dit langdurig worden voortgezet.
Vanaf oktober 2008 is er de mogelijkheid voor dagzorg aan ouderen en begeleid wonen voor (jong) volwassenen.


Jaar van opening

Wij zijn in 2003 als zorgboerderij gestart.