Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Huppe

Wie zijn we?

Wij zijn een Leer-werkboerderij en bieden leerwerktrajecten en/of dagbesteding aan mensen met een autisme spectrumstoornis, mensen met niet aangeboren hersenletsel en ouderen.

De Huppe is een kaasboerderij met een boerderijwinkel. Er is geen melkvee meer op deze boerderij, wel veel kleinvee,  een houtwerkplaats, moestuin en pluktuin.
De Boerderij ligt aan de rand van Zwolle, dicht bij de IJssel.
Wij bieden een veilige werkplek waar de volgende activiteiten gedaan kunnen worden:

 • dierenverzorging
 • moestuin
 • houtwerkplaats
 • kaasopslag
 • kaaswinkel
 • koffie en theeschenkerij
 • kantine/erf/schoonmaakwerkzaamheden
 • onderwijs i.s.m. onderwijsinstellingen

Wilma heeft de hbo opleiding voor (jeugd)welzijnswerk gedaan en werkt sinds de oprichting van de kaasboerderij met zorgvragers, sinds 2005 onder de naam leer-werkboerderij. Zij is ook Jobcoach, en SKJ geregistreerd. Ze kan mensen begeleiden naar werk. ook heeft zij een onderwijsbevoegdheid evenals 2 van de medewerkers. Alle zorgmedewerkers zijn professionele hulpverleners.


Het werk

werkzaamheden in en om de kaasboerderij
- dierverzorging
- land/moestuinwerkzaamheden
- kantine/erf/schoonmaakwerkzaamheden

- kaas maken
- werken in de kaasopslag
- werken in de kaaswinkel

- koffie en theeschenkerij

- houtwerkplaats
Wij gaan met iedereen afzonderlijk bekijken wat een leerzame en uitdagende werkplek is.

Wij bieden dagbesteding aan mensen met een autisme spectrumstoornis, mensen met een niet aangeboren hersenletsel en ouderen.

Voor deze groep mensen hebben wij plaats op:

 • maandag 
 • dinsdag
 • woensdag
 • donderdag
 • vrijdag
 • zaterdag

op woensdagmiddag en zaterdag bieden wij opvang aan kinderen met een autisme spectrumstoornis, ADHD en/of lichtverstandelijke beperking. Zij helpen mee en doen sport- en spelactiviteiten.

Een aantal kinderen volgen een aangepast onderwijstraject bij ons op de andere dagen van de week.


En verder ...

Er zijn maximaal 20 deelnemers verdeeld over 6 groepen. Er zijn minimaal 6 begeleiders aanwezig en twee stagiaire.

De werkzaamheden zijn zinvol en leerzaam.

Samen met de deelnemer richten wij ons op datgene wat een deelnemer wil. Wij kijken naar de mogelijkheden en kansen.

Gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.   

  


Jaar van opening

Wij zijn in 2005 als zorgboerderij gestart.