De Kleine Hoeve

Wie zijn we?

De Kleine Hoeve is in de kern een gewoon landbouwbedrijf, met 18 ha akkers en weilanden. Door de bijzondere ligging in een landgoed, middenin in een woonwijk van Breda, is de toevoeging Stadsboerderij ontstaan. De boerderij biedt mensen met een beperking een woon- en werkplek (c.q. dagbesteding). 

Sinds 1 februari 2011 is er woonruimte beschikbaar voor 10 mensen met een beperking en zijn de tien studio's bewoond. Het wonen en werken op De Kleine Hoeve zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen indien zij zich als kandidaat-bewoner willen aanmelden.


Het werk

De Kleine Hoeve biedt aan ongeveer 20 mensen met een beperking een zinvolle werkplek (c.q. dagbesteding). Uitgangspunt is dat de individuele inbreng van elke werknemer belangrijk is. Het gaat niet om de hoeveelheid werk, maar om de inzet waarmee een bijdrage wordt geleverd.

Het bedrijf levert biologische producten en heeft het SKAL-keurmerk.

Het werk op de boerderij is veelzijdig: veeteelt en landbouw, tuinbouw, dierverzorging, winkel met verkoop van eigen (biologische) producten.


En verder ...

De Kleine Hoeve vormt een gemeenschap op zich. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling actief deel uit te maken van de woonwijk De Haagse Beemden. Omwonenden kunnen als vrijwilliger voor verschillende activiteiten bij de boerderij terecht. 

 

Incidenteel komen er in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen groepen medewerkers van bedrijven een dagje meewerken.


Jaar van opening

Wij zijn in 2005 als zorgboerderij gestart.