Elke zorgboerderij in Nederland is verplicht een klachtenregeling te hebben. Door de veranderingen in de zorg zoals de overgang van AWBZ naar WLZ en WMO, de Jeugdwet, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die de afgelopen jaren zijn ingevoerd heeft de Federatie Landbouw en Zorg zijn Landelijke klachtenregeling daarop aangepast.

Bij deze aanpassing is er bewust voor gekozen om één Landelijke Klachtenregeling op te stellen die voor alle deelnemers op de, bij de Federatie Landbouw en Zorg, aangesloten zorgboerderijen van kracht is. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de ene en de andere deelnemer. Iedere deelnemer heeft op dit punt gelijke rechten en kan van alle mogelijkheden in de Landelijke Klachtenregeling gebruik maken.

Naast de vaste onderdelen van de Landelijke klachtenregeling kan een zorgboerderij andere mogelijkheden aan de regeling voor zijn zorgboerderij toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer er wordt samengewerkt met een andere zorginstelling met een eigen klachtenregeling dan kan die klachtenregeling als extra mogelijkheid worden toegevoegd.

De Landelijke Klachtenregeling bevat o.a. de inzet van een klachtenfunctionaris ter ondersteuning van de deelnemer, de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg en de erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg.

Wie zijn deelnemers aan de Landelijke Klachtenregeling

Alle bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboeren zijn verplicht aangesloten bij Landelijke Klachtencommissie en de Geschillencommissie Landbouw en Zorg. Een zorgboerderij die bij de Federatie voor aansluiting wordt aangemeld wordt automatisch bij de twee commissie aangesloten. De zorgboerderij wordt na aanmelding gevraagd in te loggen met de zorgboerderij specifieke inloggegevens op www.zorgboeren.nl. De zorgboerderij wordt dan gevraagd de voorwaarden voor deelname aan de Landelijke Klachtencommissie en de Geschillencommissie Landbouw en Zorg te accepteren en gaat daarmee de overeenkomst aan met de beide commissies en onderschrijft de reglementen.
Op www.zorgboeren.nl zijn alle bij de Federatie aangesloten zorgboerderijen te vinden. 
  
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg via federatie@landbouwzorg.nl.

Informatie voor deelnemers op de zorgboerderij

De bij de Landelijke Klachtencommissie en de Geschillencommissie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboerderijen zijn verplicht de deelnemers op de zorgboerderij in te lichten over het bestaan van de Landelijke Klachtenregeling door middel van een brief.