De Locatie

Wie zijn we?

Stichting De Locatie is een kleinschalige vorm van hulpverlening en opvang aan kinderen, jongeren en hun ouders, die deze hulp - om diverse redenen - dringend nodig hebben. De Locatie biedt een combinatie van wonen, werken, dag-en zaterdagopvang en hulp in een zo gewoon mogelijke omgeving waarin kinderen en jongeren, onder begeleiding, verder kunnen groeien naar volwassenheid op een plek waar leren en ontwikkelen vooral door doen gestalte krijgt.


Het werk

De Boerderij is een educatieve leer-/werkboerderij. Zo doen de dagelijkse verzorging van dieren, het verbouwen van eigen groenten en alle andere werkzaamheden direct een beroep op de verantwoordelijkheid van de jongeren. Verder kunnen groepen en scholen er actief kennismaken met het leven op een kleine boerderij.


En verder ...

Daarnaast heeft De Locatie appartementen voor begeleid wonen. Hier leven de jongvolwassenen relatief zelfstandig en ze trainen zich, onder begeleiding, in volledige zelfstandigheid. 

De minicamping fungeert als stadscamping van 's Hertogenbosch en als vaste plek voor Kampeleren.

Dit project Kampeleren biedt ouders en kinderen met een 'geschiedenis' in de jeugdhulpverlening de ruimte ('primitief') met elkaar te kamperen om zo hun relatie te verbeteren en tegelijk een fijne tijd te beleven. Zie onze website voor meer informatie.

Het outdoorcentrum op het terrein verzorgt allerlei trainingen teambuilding en buitensportactiviteiten. De plaatselijke verenigingen kunnen deze ruimte huren voor hun activiteiten.


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.