De Munnikenhof

Wie zijn we?

Wij zijn Bennie en Gerdie Groenewoud wij wonen op boerderij De Munnikenhof met onze 3 kinderen, waarvan onze dochter Wendy en zoon Bas met ons meewerken.

Wij hebben 20 ha. grasland, 3 ha. graan, zoogkoeien, veel kleinvee een paardenpensionstalling en een Landwinkel.
 

Voor Boerengolf, handboogschieten, arrangementen en workshops zie: www.demunnikenhof.com 
 

Voor dagbesteding kunnen bij ons terecht:
Mensen met een

- verstandelijke beperking. 

- lichamelijke beperking
- met een autistische stoornis
- met niet aangeboren hersenaandoening
- voor wie buiten zijn en werken met dieren belangrijk is
- ouderen


Het werk

De activiteiten die er zijn:
* Het verzorgen van de kleine dieren, onder andere: schapen, geiten, alpaca's, rendieren, ezels, damherten, kippen, cavia's en konijnen.

* Paarden en pony's voeren, uitmesten, borstelen en buiten/binnen doen. 

* Koeien voeren en verzorgen.

* Onderhoudsklussen aan het erf en de gebouwen.

* Onderhoud van de tuin en terrein, grasmaaien, werken in de moestuin.

* ...en eventueel meehelpen in onze Landwinkel.


En verder ...

Men kan bij ons een aandeel leveren aan het agrarisch proces door deelname aan de activiteiten die er plaats vinden. Dit alles wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte en mogelijkheden van de deelnemers.
 

 Wij zijn een zelfstandige boerderij. De financiering gebeurt  bijvoorbeeld via de WMO of WLZ in samenwerking met co÷peratie Boer en Zorg of een PGB, maar ook zijn wij onderaannemer van  de zorginstellingen Siza, RIBW, Philadelphia en Woonzorgnet.

Heb je interesse om bij ons op de boerderij te komen werken, neem dan contact op voor een afspraak. Als het van beide kanten klikt, dan loop je een dagdeel mee en daarna bekijken we definitief of je geplaatst kunt worden en wat je leuk lijkt om te doen.


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.