De Oldenhof

Wie zijn we?

De Oldenhof is een agrarisch bedrijf wat zich voornamelijk bezighoud met de geitenmelkerij. Ook houden we schapen. Naast deze agrarische activiteiten, zijn we per 1 januari 2003 gestart met een zorgboerderij.  Een boerderij waar jongeren en ouderen met een zorgvraag werkervaring op kunnen doen of een nuttige dagbesteding kunnen vinden. De overige landbouwhuisdieren, zoals paarden, pony's, geiten, koeien, varkens, konijnen, kippen en ganzen. geven een mooie variatie. 
Ook hebben we een tuinderij waar we, samen met onze cliŽnten, diverse werkzaamheden kunnen verrichten.


Het werk

De zorgvragers op onze boerderij verzorgen de geiten en schapen en ander kleinvee, borstelen de pony's, werken in de tuinderij en doen alle voorkomende werkzaamheden, zoals onderhoud aan opstallen, landerijen en houtsingels. Dit alles onder zorgvuldige begeleiding, aansluitend bij de individuele mogelijkheden van iedere deelnemer. Een ieder werkt op zijn of haar niveau.


Visie zorgboerderij

Wij willen werken vanuit een christelijke levensvisie, dus volgens de normen en waarden die ons vanuit de Bijbel aangereikt worden.


Jaar van opening

Wij zijn in 2003 als zorgboerderij gestart.