De Peppelhoeve

Wie zijn we?

Wij zijn Ingrid van den Heuvel en Jan Plagge en zetten het levenswerk van Dirk en Fokalien Kuiperij voort. Dit doen we met onze medewerkers Els en Jacobien en onze vrijwilliger Freddie en onze eigen dochters Simone (26)en Maudi (23)op een prachtige locatie aan de rand van Hardenberg. (tegenover sportcomplex de Boshoek). Elske, Hanneke en Emma zijn werkzaam in de begeleiding als stagiare.

Respect voor medemens, dier en natuur. Bij ons kan iedereen zich ontwikkelen,leven en werken maar vooral zijn.

Werken aan zijn eigen doelen in een prachtige omgeving. We hebben hiervoor de beschikking over vele stallen met kleinvee, ruime moestuin, dagbestedingsruimten en ,als alles loopt zoals wij ons wensen, een groente-fruit winkeltje waar wij de gekweekte producten aanbieden.

Wij bieden: 

 • dagbesteding voor jong en oud
 • pubergroepen (12t/m23 jaar)op de zaterdag en woensdagmiddag
 • kindergroepen (6t/m13jaar)op de zaterdag en woensdagmiddag
 • weekendopvang/logeeropvang/vakantieopvang.
 • individuele begeleiding op de boerderij
 • Dreigende Vroegtijdige schoolverlaters voor onderwijs in overleg met studie en leerplichtambtenaar.
 • Intensieve ambulante gezinsbegeleiding thuis(IOG) door onze ambulante gezinsbehandelaar en systeemtherapeut(IO)
 • vakantielogeeropvang en dagopvang in vakanties in overleg met ouders/kinderen
 • Vader- zoon/ dochter  trainingen en moeder- dochter/zoon trainingen. 
 • behandelplannen in samenwerking met de systeemtherapeut (IO)(NVRG)
 • Intervisie en supervisie(individueel en groep) mogelijkheden  aan onze collega zorgboeren. 

Het werk

Wie kunnen op de boerderij terecht:

 • mensen met een psychiatrische hulpvraag
 • mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • kinderen en jongeren binnen het autistisch spectrum
 • leerlingen van het speciaal onderwijs.
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel


Nieuwe Zorgmanagers.

De boerderij is in januari 2016 geleidelijk, na een warme overdracht,overgegaan naar de nieuwe zorgmanagers(Ingrid van den Heuvel en Jan Plagge). Hetzelfde personeel en de vertrouwde boer(Dirk) en de oude zorgmanager (Fokalien)in de buurt voor de nodige kennisoverdrachten en ondersteuning. Een mooie formule wordt voortgezet. 

Wij verwelkomen ouders met hun kinderen, familie van de deelnemers,verwijzers, Samen Doen Teams,wethouders en andere mensen met open armen om samen met ons deze kleinschalige(jeugd)zorgboerderij vorm te geven. In onze nieuwsbrief zullen wij kenbaar maken wanneer onze eerstvolgende koffiebijeenkomst zal zijn. 

Binnenkort zal onze eigen site geheel worden aangepast. Het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg is ,na de warme overdracht, opnieuw aan ons verstrekt.Wij zijn hier zeer blij mee.


Jaar van opening

Wij zijn in 2016 als zorgboerderij gestart.