De Peppelhoeve

Wie zijn we?

Wij zijn Ingrid van den Heuvel en Jan Plagge en zetten het levenswerk van Dirk en Fokalien Kuiperij voort. Dit doen we met onze medewerkers Els en Marthe en onze vrijwilliger Freddie en onze eigen dochters Simone (27)en Maudi (24)op een prachtige locatie aan de rand van Hardenberg. (tegenover sportcomplex de Boshoek). Hanneke is werkzaam in de begeleiding als stagiare.

Respect voor medemens, dier en natuur. Bij ons kan iedereen zich ontwikkelen,leven en werken maar vooral zijn.

Werken aan zijn eigen doelen in een prachtige omgeving. We hebben hiervoor de beschikking over vele stallen met kleinvee, ruime moestuin, verwarmde dagbestedingsruimten en een groente-fruit winkeltje: de peppel sjop, waar wij de gekweekte producten aanbieden.

Wij bieden: 

 • dagbesteding voor jong en oud
 • pubergroepen (12t/m23 jaar)op de zaterdag en woensdagmiddag
 • kindergroepen (9t/m13jaar)op de zaterdag en woensdagmiddag
 • weekendopvang/logeeropvang/vakantieopvang.
 • individuele begeleiding op de boerderij
 • Dreigende Vroegtijdige schoolverlaters voor onderwijs in overleg met studie en leerplichtambtenaar.
 • Systeem therapie 
 • Intensieve ambulante gezinsbegeleiding thuis(IOG) door onze ambulante gezinsbehandelaar en systeemtherapeut(IO)
 • vakantie-logeeropvang en dagopvang in vakanties in overleg met ouders/kinderen
 • Vader- zoon/ dochter  trainingen en moeder- dochter/zoon trainingen. 
 • behandelplannen in samenwerking met de systeemtherapeut (IO)(NVRG)
 • Intervisie en supervisie(individueel en groep) mogelijkheden  aan onze collega zorgboeren. 

Het werk

Wie kunnen op de boerderij terecht:

 • mensen met een psychiatrische hulpvraag
 • mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • kinderen en jongeren binnen het autistisch spectrum
 • leerlingen van het speciaal onderwijs.
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel


Een korte beschrijving van het ontstaan van de Peppelhoeve.

De boerderij is in januari 2016 geleidelijk, na een warme overdracht,overgegaan naar de nieuwe zorgmanagers(Ingrid van den Heuvel en Jan Plagge). Hetzelfde personeel en de vertrouwde boer(Dirk) en de oude zorgmanager (Fokalien)in de buurt voor de nodige kennisoverdrachten en ondersteuning. Een mooie formule ( start 2002)wordt voortgezet. 

Wij verwelkomen ouders met hun kinderen, familie van de deelnemers,verwijzers, Samen Doen Teams,wethouders en andere mensen met open armen om samen met ons deze kleinschalige(jeugd)zorgboerderij vorm te geven. In onze nieuwsbrief zullen wij kenbaar maken wanneer onze eerstvolgende koffiebijeenkomst zal zijn. 

IN 2018 is onze eigen web-site geheel aangepast. Het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg is ,na de warme overdracht, verstrekt in 2016.  In 2019 zal er wederom een audit worden aangevraagd daar de huidige kwaliteitskeurmerk afloopt. Een vernieuwde werkbeschrijving is in jan. 2019 geschreven en het jaarverslag is eind januari ter goedkeuring aangeboden van het kwaliteitsbureau Federatie Landbouw en Zorg. 


Jaar van opening

Wij zijn in 2016 als zorgboerderij gestart.