De Pieperhoeve

Wie zijn we?

Op onze boerderij de Pieperhoeve worden zoogkoeien en schapen verzorgd. Ook hebben we paarden, ezels, geiten en konijnen. Als familie doen we het werk op de boerderij. We bieden momenteel wekelijks dagopvang op maan-en dinsdagen aan ouderen, dagopvang op woens-en zaterdagen aan jongeren en dagbesteding aan jongvolwassenen op woensdag t/m vrijdag. We werken overzichtelijk en gestructureerd in groepjes van maximaal 16 jongeren met minimaal 5 begeleiders. Logeeropvang wordt doordeweeks, in weekenden en vakanties geboden aan maximaal 6 zorgvragers per keer.

De begeleiding wordt gegeven door zussen Rita, Nelleke en Ingrid, 5 vaste betaalde krachten en een vrijwilliger. Rita is coordinator van de zorg op de boerderij. Zij heeft jarenlang ervaring opgedaan als jeugdzorgwerker bij de christelijke jeugdzorg (geregistreerd bij de SKJ), o.a. getraind door Colette de Bruin (bekend van het boek Geef me de vijf) en Gerda Bastiaan (www.levensloopregisseur.nl). Ook alle medewerkers werken volgens een duidelijke structuur wat voorspelbaarheid en veiligheid biedt aan jongeren met ASS (autisme spectrum stoornis). Nelleke is verpleegkundige, zij is daarom verantwoordelijk voor de zorg aan de oudere zorgvrager.


Het werk

Allerlei voorkomende werkzaamheden worden gedaan op de boerderij: het voeren en verzorgen van de koeien, schapen, paarden, ezels, geiten en konijnen. Het schoonmaken van de konijnenhokken, het aanvegen van de stallen. Maar ook het verhuizen van de schapen naar een ander weiland of het borstelen van de paarden en de ezels. In de zomer werken we in de moestuin, kas en siertuin en wordt er hout gekloofd. Als het prachtig zomerweer is gaan we lekker zwemmen vlakbij aan het Pieperstrandje. Ook kanovaren is heerlijk om te doen in het Veneritekanaal als er niet al te veel wind staat, en er zijn mogelijkheden om te vissen.


Nieuwe zorg

Op donderdagen en vrijdagen zijn we van 10.00 - 15.00 uur open voor bezoekers. Onze zorgvragers zullen u graag bedienen op ons terras of binnen in de theeruimte waar we koffie, thee en eigengebakken appeltaart serveren.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.pieperhoeve.nl


Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.