Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Zorg-woonboerderij De Poedelick

Wie zijn we?

De Poedelick is een kleinschalige zorgonderneming met acht verblijfsplaatsen voor begeleid wonen en ruimte voor ca 15 cliŽnten voor dagbesteding per dag.

We beschikken hiervoor over een accomodatie waarin activiteitenruimten voor dagbesteding, vijf appartementen (zelfstandige wooneenheden) en drie zit-slaapkamers voor wonen.  We verlenen vooral zorg aan jong-volwassenen met een autisme spectrum stoornis en of een licht verstandelijke beperking en hebben daarvoor gekwalificeerde medewerkers in dienst. Daarnaast bieden we ook dagbesteding voor ouderen.


Het werk

Wij bieden zorg op maat voor wonen en dagopvang.

Iedere zorgvrager bieden wij een passende dagbesteding. Dit varieert van het doen van een binnen of buitenspel in groepsverband onder begeleiding, maar ook werktaken zoals het werken in de tuin en groentetuin. 
 

Daarnaast bieden wij beschermd wonen, waarvoor wij kamers en appartementen hebben (24 uur per dag 7 dagen per week) aan (jong-)volwassenen met begeleiding. Zij kunnen met behulp van een job-coach een traject tot plaatsing op de arbeidsmarkt doorlopen met nazorg, of anders dagbesteding ontvangen. De deelnemers van de woongroep ontvangen dagelijks begeleiding en individuele coaching op basis van een persoonlijk begeleidingsplan dat we in samenspraak met de cliŽnt opstellen.


En verder ...

Identiteit
Wij willen werken vanuit een christelijke levensvisie volgens de normen en waarden die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Wij verwachten van onze deelnemers en gasten dat zij dit met ons delen en zich zonodig hieraan aanpassen.

De zondagsrust vinden wij belangrijk.

Financiering
Bekostiging van uw zorgvraag kan via PGB, Wij hebben raamovereenkomsten met de zorgregio Apeldoorn voor WMO en Beschermd Wonen of particulier. Wij kunnen u daarbij tevens adviseren.

Kwaliteit

Wij hechten grote waarde aan het verlenen van kwalitatief goede zorg. In januari 2014 hebben wij na een positieve audit via de Federatie Landbouw en zorg het keurmerk Kwaliteitlaatjezien behaald.


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.