Zorg-woonboerderij De Poedelick

Wie zijn we?

De Poedelick is een kleinschalige zorgonderneming met acht verblijfsplaatsen voor beschermd wonen en dagbestedingsruimte voor ongeveer 15 cliŽnten per dag.

We beschikken hiervoor over een accommodatie waarin: 

  • activiteitenruimten voor dagbesteding;
  • vijf appartementen (zelfstandige wooneenheden);
  • drie zit-slaapkamers voor wonen. 

We verlenen vooral zorg aan jong-volwassenen met een autisme spectrum stoornis en/of een licht verstandelijke beperking en hebben daarvoor gekwalificeerde medewerkers in dienst. Daarnaast bieden we ook dagbesteding voor ouderen.


Het werk

Wij bieden zorg op maat voor wonen en dagbesteding.     

Iedere zorgvrager bieden wij een passende dagbesteding. Dit varieert van het doen van binnen- of buitenwerk in groepsverband onder begeleiding, maar ook taken zoals het werken in de groente- en gewone tuin. 
 

Daarnaast bieden wij beschermd wonen, waarvoor wij zit-slaapkamers en appartementen hebben (24 uur per dag,7 dagen per week), aan (jong-)volwassenen met begeleiding. Zij kunnen met behulp van een job-coach een traject tot plaatsing op de arbeidsmarkt doorlopen (met nazorg) of anders dagbesteding ontvangen. De deelnemers van de woongroep ontvangen dagelijks begeleiding en individuele coaching op basis van een persoonlijk ondersteuningsplan dat we in samenspraak met de cliŽnt opstellen. 


En verder ...

Identiteit

Wij willen werken vanuit een christelijke levensvisie volgens de normen en waarden die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Wij verwachten van onze deelnemers en gasten dat zij dit met ons delen en zich zo nodig hieraan aanpassen.

De zondagsrust vinden wij belangrijk.

Financiering

Bekostiging van uw zorgvraag kan via PGB of ZIN. Wij hebben raamovereenkomsten met de zorgregio Apeldoorn voor WMO en Beschermd Wonen. Wij kunnen u tevens adviseren bij de zorgbekostiging. Particuliere betaling is eventueel ook mogelijk. 

Kwaliteit

Wij hechten grote waarde aan het verlenen van kwalitatief goede zorg. Uit een externe toets is gebleken dat het kwaliteitssysteem effectief operationeel is en voldoet aan de voorwaarden van het 'Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen' van Federatie Landbouw en Zorg. Dit keurmerk is eerst afgegeven op april 2014 (Dagbesteding) en maart 2018 (Wonen) en is na verlenging geldig tot april 2020 mits wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in het 'Reglement Branche Certificering Landbouw en Zorg'.  


Jaar van opening

Wij zijn in 2006 als zorgboerderij gestart.