De Schelft

Wie zijn we?

Zorgboerderij 'De schelft' is een boerderij waarbij het accent ligt op de zorg. Wij gaan uit van mogelijkheden van mensen en niet van beperkingen. Op die manier proberen we een passende dagbesteding te bieden.
Naast deelnemers met niet aangeboren hersenletsel zijn

ook mensen met psychische problemen, ouderen of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking welkom op de boerderij. Als wij de zorgvraag kunnen beantwoorden, is er een plaats op 'De Schelft'.
Voor uitvoerige informatie zie: www.deschelft.info


Het werk

In de ochtend zijn we bezig met het verzorgen van het kleinvee. Het voeren, eieren rapen en hokken schoonmaken met de nodige aandacht voor de dieren.
's Middags gaan we verder met de werkzaamheden in de moestuin en siertuin. Het zaaien, wieden en oogsten van groente en fruit. Bij slechter weer kunnen er in de keuken producten uit de tuin verwerkt worden. In de schuur  worden hekken en tuinmeubelen  resp. gemaakt en opgeknapt. En in de hobbyruimte worden decoratieve producten gemaakt, die met het buitenleven samenhangen. Daarnaast is er altijd gelegenheid om een spelletjes te spelen, creatief bezig te zijn, de krant of tijdschrift te lezen, een wandeling te maken of gezellig bij te kletsen met elkaar.


En verder ...

We hebben ook een tuinkas. Hierdoor kunnen we nog vroeger in het jaar met de tuinwerkzaamheden beginnen.
De boerderij is rolstoeltoegankelijk en voorzien van tillift en badbrancard.
Martijn heeft opleiding en veel ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Nicolette is 20 jaar docente geweest bij het ROC en heeft de Axon cursus gevolgd voor het proffesioneel begeleiden van mensen met NAH.
Wij hebben ook elk jaar stagiaires van zowel MBO als HBO-studies en zijn dan ook via SBB een erkend leerbedrijf.


Jaar van opening

Wij zijn in 2005 als zorgboerderij gestart.