De Schurinkshoeve/ Erve de Pas

Wie zijn we?

Wij zijn Jos en Karin en samen met onze medewerkers en vrijwilligers runnen we zorgboerderij 'De Schurinkshoeve', welke gelegen is aan de voet van de Sallandse Heuvelrug.We vinden het een mooi bestaan dat goed te delen is met anderen. Op onze zorgboerderij houden we schapen, pony's, ezels en ander kleinvee. Daarnaast hebben we een grote pluk- en moestuin. De kracht van het werken op de boerderij ligt vooral in het gewone. Het verzorgen van het vee, land en de tuin kan een herkenbare structuur geven. 

Wij bieden dagbesteding voor volwassenen, dagopvang voor senioren en naschoolse-, weekend- en logeeropvang voor kinderen en jongeren. 


Het werk

De werkzaamheden zijn afwisselend en divers, denk hierbij aan hokken uitmesten, het verzorgen van de schapen, werken in de moes en pluktuin, het verzorgen van het erf, et cetera. Ook het verzorgen van de pony's, parkieten, konijnen en ezels behoren tot de vaste werkzaamheden.
Ook is er soms hulp nodig bij de geboortes. Belangrijk bij het werk is arbeidsplezier en de omgang met anderen en de mogelijkheid een (desnoods klein) steentje bij te dragen aan ambachtelijk werk.    

De begeleiding wordt samen gedaan met ervaren, enthousiaste medewerkers, vrijwilligers en stagiairs.


En verder ...

De werkzaamheden en activiteiten worden aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. De contacten op een boerderij zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan een dierenarts, voerleverancier, etc.

Naast de locatie van de zorgboerderij, hebben wij sinds oktober 2017 ook een theeschenkerij; Herberg de Pas. Een prachtige horecaplek, gelegen aan de rand van het dorp. Een fijne uitvalbasis voor wandelingen en fietstochten. Binnen deze locatie bieden wij ook dagbesteding aan (jong)volwassenen. Daarnaast beschikken we over een zorggebouw, afgesloten voor publiek, waar we dagopvang voor senioren bieden. Alles in een prachtige omgeving, aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. 


Jaar van opening

Wij zijn in 2001 als zorgboerderij gestart.