De Stobbepoele

Officiële Opening en Opendag

“Kom en beleef de rust en het boerenleven van zorgboerderij “De Stobbepoele” in Tronde open dag en officiële opening op 26 mei aanstaande

In feite herinnert niets meer aan het feit dat er op het terrein van zorgboerderij “De Stobbepoele” aan de Haerweg in Tronde twee grote varkensschuren en een kapschuur stonden. Op die plek zijn de afgelopen jaren twee prachtige accommodaties, zijnde een woonpaviljoen en een belevings-schuur gebouwd. Het woonhuis, de kantine en de boerderijwinkel met boerenstreekproducten ble - ven staan en aan het geheel gekoppeld en zo nodig verbouwd. Daarmee werd de varkens-zorgboerderij-winkel van destijds een ander- en nieuw leven ingeblazen.

In het nieuwe paviljoen ‘De Stobbepoele’, zijn een 12 tal wooneenheden gerealiseerd. Naast dagbesteding waarbij personen begeleidende zorg krijgen, kan men er ook beschermd (zelfstandig) wonen en krijgen de bewoners van zorgpaviljoen 24 uurs begeleiding. Naast dit woon-paviljoen, met ook een gezamenlijke keuken en woonkamer, is er op het terrein een belevings-schuur met vee gekomen. Ook is er een ondersteunende zorgruimte met een activiteiten c.q. knutselwerkplaats gecreëerd, is er nog een open weidegebied voor kleinvee en een buitenterras gemaakt.

Tijd voor een open dag Nadat men er met de paasdagen van dit jaar al een jaar op de accommodatie werkt, woont en leeft vindt eigenaresse Diana Kootstra met haar medewerkers van Zorgboerderij “De Stobbepoele” aan de Haerweg in Tronde het hoog tijd worden om belangstellende in de gelegenheid te stellen het complex te komen bewonderen.

Met een open dag op zaterdag 26 mei aanstaande willen zij de geïnteresseerden in de gele-genheid stellen om onder andere het nieuwe paviljoen met haar verschillende ruimtes en de werkplaats en de belevingsschuur niet alleen te komen bekijken, maar ook te beleven hoe men op de zorgboerde-rij werkt. Diverse personeelsleden en vrijwilligers staan die dag klaar om de mensen rond te leiden en kennis te laten maken met alles wat er op het com-plex op het gebied van wonen, dagbesteding en winkel te bieden is. Ook vragen over de dieren die er zijn kunnen beantwoord worden.

Sfeervolle kraampjesmarkt Daarnaast zal er een sfeervolle kraampjesmarkt met verschillende spullen van een vijftiental expo-santen worden ingericht, is er voor de jeugd een springkussen, wordt er geschminkt, kan er een koe gemolken worden en zijn er dressuur demonstraties van Isa en Dibah, die “de liefde tussen paard en mens” invulling geven. De plaatselijke De muziekvereniging “Concordia” en het Smartlap-penkoor “Elser Smart” zullen acte de presente geven om zo in de middaguren een gezellige muzi-kale bijdrage aan de open dag te geven.

Verder zullen de nieuwe stichting “Boeren in het Bos”, de kleindierenvereniging “Stellingwerf” en een kok van Actifood present zijn om informatie te verstrekken.

De open dag is op zaterdag 26 mei 2018 van 10.00 tot 16.00 uur. Burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf zal met een spectaculaire act om 11.00 uur de officiële opening van het paviljoen voor zijn rekening nemen.

Iedereen is van harte welkom om de rust en het boerenleven op de zorgboerderij te ondervinden.

26 mei 2018

Officiele Opening/Open dag

Op 26 mei 2018 gaan wij ons zorgpaviljoen/belevingsschuur officieel openen. Daar naast hebben we dan ook een open dag.

Deze dag zijn we op dit moment nog aan het invullen. Maar 26 mei van 10.00 t/m 16.00 staat al vast.

Zie ook: houd ook facebook(zorgboerderij De Stobbepole) en de website in de gaten
5 februari 2018

Wonen

Het zorgpaviljoen is helemaal gereed. Er zijn 12 appartementen een gezamenlijke woonkamer en 1 begeleiderskamer(24 uurs begeleiding)

Zie ook: www.destobbepoele.nl
29 december 2014