De Viermarken

Wie zijn we?

Stichting boerderij ‘De Viermarken’ bestaat sinds 1990. Boerderij ‘ De Viermarken’ is een ecologische zorgboerderij in de noordwestelijke stadsrand van de gemeente Enschede. Gezamenlijk, medewerkers en deelnemers, exploiteren we onze boerderij. De boerderij is een kleinschalig gemengd productiebedrijf met huisverkoop.


Het werk

De deelnemers zijn betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden. Het gehele jaar door is het werkaanbod behoorlijk afwisselend. We hebben de werkzaamheden onderverdeeld in een zestal werkterreinen. Een deelnemer kan aangeven op welk gebied hij/zij iets wil gaan doen.

1. machines, transport en onderhoud
2. winkel
3. huishouding en verwerking
4. vee en grasland
5. moestuin, akkers en boomgaard                                          6. boerderij Oldenhof                                        


En verder ...

Onze doelstelling is een bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke integratie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke en/of psychische handicap en langdurig werklozen, d.m.v. het aanbieden van een aangepaste werkplek op onze boerderij. De landbouwtak en de zorgtak zijn gelijktijdig opgericht. Dit wil niet zeggen dat de opbrengsten van de boerderij onbelangrijk zijn, integendeel, maar wel dat ten alle tijde een goede zorg voorop staat.


Jaar van opening

Wij zijn in 1990 als zorgboerderij gestart.