Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Wilgenhof

Wie zijn we?

Midden in het weidevogelgebied, even buiten Epe,
ligt de boerderij van de familie Verdonk.

De Wilgenhof is in 1998 gestart als zorgboerderij, die wonen en  zinvolle dagbesteding (werk) opmaat verzorgd aan jongeren met een en zonder een beperking. Verder biedt de Wilgenhof naschoolse- en weekend opvang voor jongeren met een vorm van autisme en of hechtingsproblematiek.

Jongeren die hier wonen gaan doorgaans naar school of hebben elders werk.

Lidy heeft een opleiding in de zorg genoten en heeft ruime ervaring met mensen met een vorm van autisme en met mensen met een verstandelijke beperking. Roel heeft inrichtingswerk, activiteitenbegeleiding en een agrarische opleiding doorlopen. En heeft inmiddels vele jaren ervaring in deze verschillende werkgebieden.

Eigenwaarde staat voorop.
Elk mens heeft het recht om nodig te zijn.

Leren en werken vanuit eigen kracht

Het werk wat we samen op de boerderij doen is duidelijk:
De continuÔteit die het verzorgen van de veestapel met zich meebrengt, wordt afgewisseld met de seizoensgebonden activiteiten: Grond bewerken, zaaien, grond verzorgen en oogsten.
Interesse en de mogelijkheden van de 'hulpboer'  staan hierbij voorop.

Vijf hectare grond maken deel uit van de Wilgenhof,
met als commerciŽle tak de bloemenkwekerij, speciaal zonnebloemen. Verder worden er pony's en paarden gefokt
en beleerd om ze als rijpaard te verkopen.


Het werk

De Wilgenhof heeft zowel buiten als binnenwerk en zijn er ruime mogelijkheden voor arbeidstraining.

-Het buitenwerk bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

Het voeren van de geiten
Het verzorgen van het kleinvee en paarden
Onderhoud en schoonhouden van erf en gebouwen
Het onderhouden van de paden, hekken, en afrasteringen
Het werken in de groententuin

-Het binnenwerk bestaat o.a. het volgende:

Werken in de groentekas
Het verkopen van groenten, fruit en zonnebloemen
Het repareren van hokken en tuinhekken
Het plegen van onderhoud aan b.v. het tuingereedschap en landbouwmachines
Keukenwerkzaamheden in de kantine (koffiezetten, tafeldekken. schoonmaken etc)

-De arbeidstraining is met name gericht op zelfstandig werken, evt. binnen een bedrijf.
Ook zijn er mogelijkheden om b.v. te leren traktor rijden.

De Wilgenhof is het hele jaar geopend. De dagbesteding is van 9 tot 16.00 of tot 17.00 uur.
Verder zijn andere tijden en mogelijkheden bespreekbaar.


En verder ...

De naschoolse opvang

Iedere woensdag middag biedt de Wilgenhof naschoolse opvang voor kinderen/jongeren met een beperking.
Het is de bedoeing dat de kinderen lekker kunnen spelen.

Deze opvang heeft tot doel om de thuissituatie te ontlasten. maar vooral ook om kinderen met kinderen te laten spelen wij ondersteunen dan daar waar nodig.

Een korte adempauze is dan zeer welkom.

Er zijn veel leuke activiteiten op de boerderij.
Bijvoorbeeld het verzorgen van de dieren. Er is veel ruimte om te spelen.

Logeren op de Wilgenhof

De Wilgenhof biedt weekend opvang aan kinderen/jongeren met een vorm van autisme, hechting-problementiek of gewoon jeugdzorg.  Meestal wonen de kinderen nog thuis.

Er zijn  altijd dezelfde professionele begeleiders aanwezig. Op deze manier wordt structuur en veiligheid van de kinderen gewaarborgd en is er gelegenheid
om een band met de kinderen op te bouwen.


Jaar van opening

Wij zijn in 1997 als zorgboerderij gestart.