Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

De Akkerwinde

Wie zijn we?

In het Waardevol Cultuurlandschap 'Zak van Zuid-Beveland', bij de plaats Nisse, ligt werk-leerboerderij De Akkerwinde. Op De Akkerwinde worden de mogelijkheden van het akkerbouwbedrijf van de familie Boonman gekoppeld aan de mogelijkheden van (jonge) mensen met een verstandelijke handicap (en een autismespectrumstoornis). Dit gebeurt door het bieden van dagbestedingsplaatsen, onderwijs, stage- en werkervaringsplaatsen en zaterdagopvangplaatsen.

Het werk

Werk- leerboerderij De Akkerwinde biedt een rijke variatie aan werk. De deelnemers kunnen werkzaam zijn op één of meerdere werkgebieden:
-tuinbouw: groententuin, bloementuin, kruidentuin, fruittuin, kas en boerderijtuin
-veeteelt: verzorgen van kleinvee
-landschapsbeheer: verzorgen en onderhouden van (streekeigen) erfbeplanting
-verzorging: o.a. schoonhouden van de ruimtes
-atelier: verwerken van natuurlijke producten
- winkel: verkopen van producten van het bedrijf

En verder ...

De werk- leeromgeving is specifiek ingericht voor mensen met een verstandelijke beperking (en een autismespectrumstoornis). Voor iedere ruimte is door middel van een pictogram aangegeven welke activiteit er plaats vindt. Iedere deelnemer heeft een eigen dagschema en voor iedere werk- leeractiviteit is een werkschema en/of werkorganisatie beschikbaar. Hierdoor kunnen de deelnemers hun werk zo zelfstandig mogelijk verrichten.

Jaar van opening

Wij zijn in 2001 als zorgboerderij gestart.