Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Dieverdoatsie

Wie zijn we?

Wij zijn een kleinschalige zorgboerderij.                                    De boerderijomgeving op Zorgboerderij Dieverdoatsie nodigt mensen uit om actief en in beweging te zijn in een groene omgeving.

De groep van deelnemers die doordeweeks dagbesteding bij ons geniet zijn mensen die, om wat voor reden dan ook, op dit moment niet aan het reguliere arbeidsproces deel kunnen nemen. Dit kan zijn door o.a. een verstandelijke beperking, een lichamelijke handicap, autisme, een burn-out, mensen met NAH. Voor sommige is deze vorm van dagbesteding het hoogst haalbare, voor anderen is dit een tussenstation en werken we aan doorstroming naar helemaal of gedeeltelijk betaalde arbeid.

Wij hebben een agrarisch bedrijf, een zorgboerderij en een minicamping. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele terrein. Ook hebben we een moestuin, siertuinen, een kas en een aantal dieren. Zijn er mensen die graag werken met hout, dan hebben we ook daarvoor onze gereedschappen en machines klaarstaan.

Wij zijn een leuke club mensen bij elkaar!                                 We houden van gezelligheid en samen met onze humor zorgt dit ervoor dat een ieder mee kan doen en/of op mee kan resoneren op de sfeer.

Het liefst werken we gezamenlijk, maar er is mogelijkheid om even alleen ergens mee bezig te zijn. We vinden het belangrijk om de mens echt te leren kennen, immers gedrag is niet wie je bent. Waar liggen de talenten, waar zit de kracht en wat is er vervolgens nodig om dit naar boven te halen.

Vaardigheden ontwikkelen of behouden en de identiteit bevorderen kan pas wanneer iemand zich veilig en gezien voelt. Wij willen mensen graag bij deze zoektocht helpen en proberen daar (met geschoolde en ervaren begeleiders) de goede voorwaarden voor te creëren.

Passende dagbesteding voor mensen die hun ervaring lichaamsgebonden ordenen, zoals bijv. de doelgroep van mensen die aan het dementeren zijn, heeft veel meer een ervaringsgericht karakter. Het gaat niet zo zeer om de activiteit zelf maar meer om de beleving. Om het ondergaan van zintuiglijke prikkels, het (letterlijk) in beweging komen (bijv. door even in de tuin te kijken waar de anderen mee bezig zijn, of bessen te plukken voor de jam die we gaan maken) en het mee resoneren op de sfeer die neergezet wordt.

Constant proberen om prettige prikkels aan te bieden en de juiste prikkel op het juiste moment. Zij kunnen niet meer schakelen, dus wij moeten naar hen toe. Een levensloopformulier (veelal ingevuld door kinderen/ naasten) kan hierbij helpen. Daarnaast is een intensief contact met de familie nodig.

Deze mensen hebben hulp (soms met ADL), activering en regelmatig overname van regie nodig. Ook hebben ze soms letterlijk een arm nodig ter voorkoming van bijvoorbeeld vallen of als baken voor hun angst. Dit betekent dat we niet ‘op afstand’ kunnen begeleiden, maar dat er telkens fysiek begeleiders aanwezig moeten zijn. Een intensieve manier van werken die ruimte moet bieden om een op een te kunnen begeleiden.

Dagbesteding vervult ook een belangrijke steunfunctie voor mantelzorgers. Het geeft hen de mogelijkheid om maatschappelijk te blijven participeren en de zorg voor hun naaste langer vol te houden.

Zorgboerderij Dieverdoatsie bestaat sinds 2008 We hebben een kwaliteitskeurmerk en werken met zorgplannen. De financiering kan vanuit PGB, zorg in natura en WMO.

Op Zorgboerderij Dieverdoatsie is er:

 •  continue begeleiding
 •  een duidelijke structuur
 •  contact met de natuur/ groene omgeving
 •  contact met dieren
 •  de deelnemer staat centraal, kijken naar de mogelijkheden
 •  afleiding/ andere omgeving
 •  een veilige omgeving, kleinschalig
 •  kunnen participeren in de maatschappij
 •  sociale contacten

Van origine ben ik maatschappelijk werkster en ik heb 14 jaar gewerkt als groepsbegeleidster in een dorpsgemeenschap voor en van mensen met een verstandelijke handicap. De ervaringen en deskundigheid die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld, gebruik ik nu op de zorgboerderij bij ons thuis.


Het werk

De werkzaamheden kunnen ondergebracht worden in vijf werkvelden:

 • dierenverzorging; zorg dragen voor de pony's, kippen, konijnen, cavia's en katten.
 • de belevingstuin ; werken en ontwerpen in onze belevingstuin met o.a. de thema's, water, relaxen, kas. Een geur-kleur-en proef-tuin.
 • campingterrein; deze moet onderhouden worden. Grasmaaien, snoeien, bloemperkjes netjes houden en in het kampeerseizoen zorg dragen voor schone sanitaire voorzieningen. En wat zijn de campinggasten blij als wij ze weer verse eieren brengen.... 
 • corfee; samen koffie/ thee drinken en samen lunchen. Wie zorgt hier vandaag voor? En wie zorgt dat er dat de boodschappen worden gedaan en dat alles weer netjes en schoon achtergelaten wordt? Oh ja, een lekkere soep maken van onze eigen gekweekte groenten of een taart met fruit en vruchten uit eigen tuin hoort daar natuurlijk ook bij!
 • winteraktiviteiten; als boer Jannes niet meer op het land kan, helpen wij hem de schuren op te ruimen, materialen en gereedschappen schoon te maken en te ordenen, zodat hij in het voorjaar weer goed kan beginnen!

Om de tijd waarin we ons bevinden overzichtelijker te maken zullen we werken in thema's gerelateerd aan de seizoenen en feestelijkheden van dat moment.


Minicamping met Zorg

Met het hele gezin op vakantie, lekker er even uit.

Uw kind, met een verstandelijke handicap, mag met ons meedoen. Werken in de tuin, mee met de picknick, helpen de dieren te verzorgen, etc.

U kunt, wellicht met uw ander(e) kind(eren), een dag fietsen of kanoen of lekker rustig een boek lezen.

Zie voor meer informatie ook www.minicampingdieverdoatsie.nl


Jaar van opening

Wij zijn in 2008 als zorgboerderij gestart.