Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Stichting Domus Mill

Wie zijn we?

Stichting Domus Mill biedt een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen die tussen wal en schip vallen. Zij begeleidt kwetsbare mensen op het grensvlak van de verstandelijke gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Stichting Domus Mill biedt deze groep mensen een woon- en leefplek inclusief een waardevolle dagbesteding, waar ze voor lange tijd danwel permanent mogen verblijven. Bewoners worden benaderd vanuit een oogpunt gericht op het normale leven, met zelfstandigheid waar mogelijk en ondersteuning waar nodig.


Het werk

Bij Stichting Domus Mill worden verschillende vormen van dagbesteding aangeboden, uitgaande van de persoonlijke interesses. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van dieren op de boerderij, houtbewerking (o.a. vogelhuisjes maken, hout kloven), groenvoorziening (o.a. moestuin, grasmaaien), huishoudelijke werkzaamheden (maaltijden voorbereiden, schoonmaken, koffie/thee verzorgen) en het schoon houden/verzorgen van nabijgelegen strandpaviljoen en speeltuin.

Naast deze dagbestedingsactiviteiten wordt ook zorg en begeleiding geboden op andere facetten. Zo wordt - op maat - ondersteuning geboden bij de persoonlijke en huishoudelijke verzorging (o.a. schoonmaak, koken, strijken), wordt er enkele keren per week onder begeleiding gesport (fitness, wandelen) en wordt begeleiding geboden bij sociale vaardigheden en familiecontacten. Regelmatig worden ontspannende activiteiten en uitstapjes georganiseerd, bijvoorbeeld op de zondagmiddag (biljarten, sjoelen, knutselen) of tijdens de jaarlijkse vakantieweek (diverse uitstapjes).


Jaar van opening

Wij zijn in 2004 als zorgboerderij gestart.