Drentheland

Wie kunnen op de boerderij terecht?

Tussen haakjes staat het aantal mensen dat op dit moment op de boerderij zorg ontvangt
- mensen met een verstandelijke beperking (2)
- mensen met een lichamelijke beperking (1)
- mensen met psychische of psychiatrische problemen (2)
- mensen met een autistische stoornis (1)
- kinderopvang (2)
- jeugdigen/jeugdzorg (1)
- dementerende ouderen
- mensen die burn-out zijn geraakt
- mensen met niet aangeboren hersenletsel
- leerlingen van het speciaal onderwijs

Maximum aantal deelnemers per dag: 8

Op Drentheland is door de kleinschaligheid ruimte voor mensen met verschillende vormen van problematiek. Wij ervaren dat juist hierdoor er meer saamhorigheid en hulpvaardigheid ontstaat. Voorwaarde bij plaatsing is dat men enigszins passend is voor behoud van de gemoedelijke sfeer in de groep.

Welke zorg gaat de boerderij bieden?

- dagbesteding/dagverzorging

Is er nog plaats?

 madiwodovrzazo betekenis van de icoontjes:
's ochtends   De zorgboerderij is gesloten
's middags   De zorgboerderij is open en heeft plaats
's avonds   De zorgboerderij is open, maar heeft op dit moment geen plaats

De zaterdagen op Drentheland zijn bedoeld voor kinderen met een begeleidingsvraag. Zij kunnen ook op (vooraf afgesproken) dagen in vakanties terecht.

Kwaliteitskeurmerk

In september 2013 is het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" aan deze boerderij verleend. De certificering omvat de dagbesteding, logeer-, crisis- en vakantieopvang en kortdurend verblijf. “Wonen” is geen onderdeel van de certificering.

Jaarverslagen kwaliteitssysteem

Jaarverslag 2018: klik hier voor het jaarverslag
Jaarverslag 2017: klik hier voor het jaarverslag
Jaarverslag 2016: klik hier voor het jaarverslag

Landelijk Klachten regeling Landbouw en Zorg

Drentheland heeft een klachtenreglement en is sinds juni 2012 aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie Landbouw en Zorg en de Erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg.

Verbinding landbouw en zorg

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via PGB
De dagbesteding kan ook uit de ZIN (WMO, ZVW) of overige middelen worden gefinancierd..

Het is de bedoeling dat deze gegevens minimaal eenmaal per drie maanden gecontroleerd worden. De gegevens van Drentheland zijn op 3 juni 2019 voor het laatst gecontroleerd.